​Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) holder tale til den formelle indvielse af den nye uddannelsespavillon 

Bedre uddannelsesfaciliteter til bioanalytikerstuderende

​Klinisk Biokemisk Afdeling udvider sammen med Klinisk Immunologisk Afdeling samarbejdet omkring undervisningen af bioanalytikerstuderende på Nordsjællands Hospital. Helt ny uddannelsespavillon blev tirsdag den 17. august indviet på Nordsjællands Hospital.

Vent...
Klinisk Immunologisk (Blodbanken) og Klinisk Biokemisk Afdeling uddanner tilsammen ca. 45 bioanalytikerstuderende om året på Nordsjællands Hospital, og der er rift om deres kunnen. Ikke mindst COVID-19 har med al ønsket tydelighed afdækket, at der mangler bioanalytikerkompetencer på tværs af specialer og geografi. 

Tirsdag kunne hospitalet sammen med regionsrådsformand Lars Gaardhøj slå dørene op til en helt ny undervisningspavillon på Nordsjællands Hospital, der skal give de studerende bedre undervisningsfaciliteter. 

Pavillonen åbner op for konstruktionen af et helt nyt praksisfællesskab mellem Klinisk Immunologisk og Klinisk Biokemisk Afdeling, og skaber en ny ramme for bedre synergi i uddannelsen på tværs af afdelingerne og dermed et bedre uddannelsesmiljø, hvor både de fysiske rammer og uddannelsesforløbet på hospitalet har fået en opdatering. 

- Der er brug for hver og en af de unge bioanalytikere, der bliver en mangelvare mange år frem i tiden.  Som laboratoriemedicinske afdeling er vi i høj grad tvunget til at reflektere over, hvordan vi kan fastholde og rekruttere de kommende generationer af bioanalytikerstuderende, og her er et godt uddannelsesmiljø på tværs af vores afdelinger helt afgørende for, at vi kan lykkes med den mission, siger ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, Klinisk Biokemisk Afdeling.

Pavillonen indeholder et stort undervisningslokale, toiletter og omklædningsfaciliteter, kontorer til de fire undervisere fra Klinisk Biokemisk afdeling og to fra Klinisk Immunologisk afdelingen. Derudover studierum og øvelaboratorie.

Skarp konkurrence

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er stolt over, at man med åbningen af undervisningspavillonen viser, at Region Hovedstaden prioriterer uddannelsen på lige netop dette område.

- En ting er vores prioritering og uddannelsen af bioanalytikere. Noget helt andet er, at vi holder fast i kompetencerne efter uddannelsen. Som offentlig arbejdsplads, er vi i skarp konkurrence med industrien, om at få de bedste og mest kompetente personer på området. Særligt lokalt i oplandet omkring Nordsjællands Hospital, ligger der mange store biotech virksomheder, der øger konkurrencen på området, siger Lars Gaardhøj.

Tvunget til nytænkning

Klinisk biokemisk afdelingen blev på grund af COVID-19 beredskabet pålagt at etablere et PCR-laboratorium med en kapacitet på ca. 1000 prøver i døgnet. Behovet for at udvide ambulatoriefaciliteterne pressede sig også på, som en naturlig følge af obligatorisk booking til blodprøveprøvetagning.

Det havde den meget fysiske konsekvens, at de hidtidige kontorfaciliteter og undervisningsrum måtte nedlægges, men det betød samtidigt også, at man fik muligheden for få ny og mere tidssvarende rammer for uddannelsen på hospitalet med den netop indviede pavillon.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor