Kan COVID-19 patienter indlægges i eget hjem?

​Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan patienter med COVID-19 kan indlægges i eget hjem. Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner af Regionalfonden Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Vent...

Corona-pandemien har vist, at sundhedsvæsnet verden over skal tilpasses håndtering af infektionssygdomme i en hidtil uset grad. Derfor undersøger Sjællands Universitetshospital og Nordsjællands Hospital sammen med svenske og norske partnere, hvordan patienter med COVID-19 sikkert og forsvarligt kan indlægges i deres eget hjem.

- Det er en generel udvikling i vores sundhedsvæsen, at vi arbejder på at få behandlinger tæt på patientens eget hjem. Vi har arbejdet med hjemmedialyse, hjemme-IV-behandling og andre lignende komplekse behandlingsforløb. Det er derfor oplagt at prøve også at få denne gruppe hjem. Patienten får mere frihed i egne, vante omgivelser og sundhedspersonalet vinder mere tid til at tage sig af de patienter, som har allermest brug for det, siger Lothar Wiese, specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

- Forskningsprojekter som dette er rettidig omhu, for spørgsmålet er ikke, om der kommer en ny epidemi som COVID-19, men hvornår det vil ske. Kan vi begynde at indlægge patienter med COVID-19 eller andre smitsomme infektioner i eget hjem, vil det gøre os i stand til at tilbyde patienterne en bedre behandling, håndtere behandling af virusinfektioner mere effektivt og hjælpe med at skærme andre sårbare patientgrupper, som har behov for behandling, siger Thea Kølsen Fischer, Forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital og professor på Københavns Universitet. Thea Kølsen Fischer har udtænkt konceptet med indlæggelse af patienter med COVID-19 i eget hjem.

Testes under kontrollerede forhold


Forskningsprojektet starter til januar og vil løbe i cirka 1,5 år. Projektet vil i første fase teste konceptet ”indlæggelse i hjemmet” under kontrollerede forhold på raske forsøgspersoner på tre af de fire deltagende sygehuse for at se, hvordan udstyr, omgivelser og kontakt med personalet fungerer.

- Mit håb er, at det her projekt kan være med til at gøre behandlingen af patienter med COVID-19 og andre infektionssygdomme endnu bedre, og at vi, i det omfang det er muligt, kan tilbyde patienterne behandling i eget hjem. Strukturfondene som Interreg ØKS, er en oplagt mulighed for at lave den her type innovation, og at vi i Region Sjælland går forrest i denne udvikling med projekter som dette, siger Egon Bo, regionsrådspolitiker i Region Sjælland og medlem af styringsudvalget for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS).

I anden fase tilbydes patienterne med COVID-19 muligheden for at blive indlagt på en hospitalsstue, som er indrettet som et privat hjem med transportabelt sundhedsudstyr. Dermed kan forskerne afklare, om det er sikkert at gå ind i anden fase af projektet, hvor patienterne bliver indlagt i eget hjem.

- De får monitoreringsudstyr med hjem og bliver overvåget af speciallæger fra hospitalet. Det er en banebrydende ny måde at behandle COVID-19 og andre infektionssygdomme på, fortæller Lothar Wiese.

Projektet sætter patienten i centrum ved at udvikle hospitalsbehandling, som kan foregå i borgerens eget hjem.

- Det er et spændende internationalt projekt for Sjællands Universitetshospital at kunne hjemtage, og det understøtter vores strategi om at forske i det, som de fleste fejler og behandle dem, hvor de bor, siger Niels Würgler Hansen, direktør, Sjællands Universitetshospital.

FAKTA


Projektet ”Indlæggelse af COVID-19 patienter i hjemmet” er et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen på Skåne Sygehus Nordväst i Sverige og Medicinsk Afdeling på Sørlandet Sygehus i Norge.

Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner fra Interreg ØKS og løber fra januar 2021 til oktober 2022.

EU’s Interreg program for Øresund-Kattegat-Skagerrak giver støtte til projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som samarbejder om at løse fælles problemstillinger.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor