Kan vaccination af gravide mod RS-virus beskytte nyfødte børn

​Forskere på Nordsjællands Hospital er med til at undersøge, om en vaccine til mor kan beskytte baby mod RS-virus.

Vent...

Nordsjællands Hospital danner rammen for en del af et internationalt forskningsprojekt i de kommende to år. Formålet med projektet er at undersøge, om man ved at vaccinere gravide kvinder mod luftvejsvirussen RSV kan beskytte børnene mod alvorlig virusinfektion i de første levemåneder.

Den kommende mor må tage vaccinationen i stedet for spædbarnet

Da spædbørns immunforsvar er umodent, betyder det, at vaccinen ikke vil slå ordentligt an, hvis det er spædbørnene der modtager vaccinationen. Derfor skal den nye vaccine gives til den kommende mor i stedet. Ph.d.-studerende, læge Rikke Wiingreen fra Børne- og Ungeafdelingen uddyber:

- Ved at vaccinere den gravide, lader vi hendes immunforsvar danne antistoffer, som passerer over moderkagen til det ufødte barn og på den måde giver barnet antistoffer mod RSV.  Vi forventer, at disse antistoffer vil kunne yde beskyttelse til barnet i de første levemåneder, hvor RSV-infektioner hos børn er mest alvorlige.

Børnene følges fra fødslen og indtil de fylder henholdsvis et eller to år afhængigt af vaccinationstidspunktet.

Fakta om RS-virus

Hvert år indlægges ca. 2.500 børn, der er yngre end 5 år med RS-virus i Danmark og omkring 60% af dem er yngre end 6 måneder.

RS-virus er den hyppigste årsag til luftvejsinfektioner hos børn i alderen 0-5 år og kan gøre børn under 6 måneder alvorligt syge. Virussen ses mest i vinterhalvåret og stort set alle børn har haft RSV en eller flere gange når de fylder 2 år. Oftest bliver børnene blot forkølede, men børn, der er under 6 måneder gamle, kan blive så alvorligt syge, at det er nødvendigt med en hospitalsindlæggelse. Der findes ikke medicin mod RSV, så behandlingen består af hjælp til vejrtrækningen samt hjælp til at løsne sekretet i luftvejene. Enkelte børn bliver så syge, at de får behov for respiratorbehandling.

Baggrund

Projektet bygger på et tæt samarbejde mellem Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Børne- og Ungeafdelingen samt Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital.

Forskningsprojektet udspringer fra USA og er et globalt multicenterstudie. Fra Danmark deltager foruden Nordsjællands Hospital også Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital i projektet. Indtil i dag er der vaccineret ca. 1700 gravide på verdensplan og der er født omkring 1200 børn. I Danmark, hvor forsøget først lige er startet, er der indtil i dag inkluderet og vaccineret 12 mødre, der alle har termin i perioden fra nu til 2 april 2021. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor