Kan du anvende det elektroniske ordinationsskema korrekt?

Bliv klar til akkreditering. Læs her, hvad der er vigtigt at vide om anvendelse og dokumentation af det elektroniske ordinationsskema.

Korrekt anvendelse af elektronisk ordinationsskema skal sikre, at vi lever op til den patientsikkerhedskritiske standard 2.6.8: Rettidig reaktion på prøvesvar.

Fund ved det seneste interne survey viste inkonsekvent anvendelse og dokumentation af det elektroniske ordinationsskema.

Ros til alle, der har bidraget

Det er der nu arbejdet på at få præciseret i samarbejde med klinikken. Det har været en stor og til tider uoverskuelig opgave, men alle har bidraget og arbejdet hårdt på at få den til at lykkes.

Læs her, hvad du kan gøre, for at opfylde standarden

Sæt dit grundigt ind i vejledningen ’KISO ordinationsskema’ som er blevet opdateret for at sikre konsekvent anvendelse på hele hospitalet.

Nyt i vejledningen:

Medicin, væske og blod skal ikke dokumenteres i ordinationsskemaet. Men i vanlige dokumentationsredskaber, i KISO og i EPM

Håndtering af ordinationer skal foregå tidstro – dag til dag arbejdsgang.

Som hovedregel anvendes undersøgelsestypen ”Andet” kun til svargenererende parakliniske prøver / undersøgelser.

Derudover kan undersøgelsestype ”Andet” bruges til dokumentation af den initiale plan fra Akutmodtagelsen til stamafdelingerne og til akut plan i de interne akutte overflyttelser, hvor journalen endnu ikke er i OPUS. En sådan håndtering kan foretages af modtagende plejepersonale, når ordinationerne er overført til de vanlige dokumentationsredskaber. (KISO, diverse skemaer)

Hospitalsvejledning på VIP: KISO ordinationsskema, anvendelse af på NOH

Redaktør