Hospitalsindlæggelser flytter hjem i stuen

Indlæggelse og stuegang derhjemme med kontakt til hospitalets læger og sygeplejersker døgnet rundt kan være en almindelig hospitalsindlæggelse i fremtiden. De første patienter er netop nu med til at afprøve mulighederne i et stort dansk innovationsforskningsprojekt ledet af Nordsjællands Hospital i samarbejde med Netcompany og Syddansk Universitet. Endvidere har Innovationsfonden investeret i projektet.

Vent...

Siden april har de første 7 patienter prøvet at komme hurtigt hjem fra en indlæggelse på Nordsjællands Hospital for at fortsætte indlæggelsen hjemme hos dem selv. Det sker i forbindelse med innovationsforskningsprojekt Influenz-er, der undersøger mulighederne for en patientsikker og fleksibel model for hjemmeindlæggelser. Det er nemlig langt fra alle patienter, som har bedst af et ophold på hospitalet. 

Epidemier inspirerede til nytænkning
I Influenz-er får patienter, der traditionelt ville blive indlagt, men som egentlig er raske nok til at være i eget hjem, udstyr til at monitorere sig selv derhjemme. Patienten får hospitalets personale som backup døgnet rundt og kan indlægges på hospitalet igen, hvis det skulle blive nødvendigt.  

- Vi afprøver, hvordan vi med et relativt simpelt og fleksibelt set-up kan give den fremmeste pleje og behandling, samtidig med at vi friholder hospitalets sengepladser til de mest alvorligt syge patienter. De foreløbige tilbagemeldinger fra de hjemmeindlagte patienter har været meget positive, og patienterne har følt sig trygge undervejs, siger Thea Kølsen Fischer, professor og forskningschef på Nordsjællands Hospital og initiativtager til Influenz-er.

Idéen til innovationsforskningsprojektet fik Thea Kølsen Fischer, da hun som tidligere chef for den nationale overvågning af virus så, hvordan influenzaepidemier kunne øge presset på hospitaler med ekstraordinært mange patienter og krav om isolation. Indlæggelse i eget hjem med døgnovervågning kan både øge patientens velbefindende og mindske smittespredning på hospitalerne under f.eks. en pandemi. 

I første omgang har udvalgte patienter fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling været inddraget i projektet.

Fokus på patienterne
Potentialet for blandt andet hurtigere restituering og forebyggelse af genindlæggelser på tværs af patientgrupper er stort, vurderer hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital, Bente Ourø Rørth.

- En hjemmeindlæggelse kan være det bedste for patienter inden for mange af vores specialer og gør det muligt for os at tilbyde patienterne en behandling, som er mere individuelt tilpasset. Vi har fået inspiration fra førende internationale hospitaler, men et forskningsbaseret projekt af denne art er banebrydende i Danmark. Med Influenz-er viser projektet nu vejen til hjemmeindlæggelser, hvor både patienter og personale kan føle sig trygge, siger Bente Ourø Rørth.

App som livline til hospitalet
Efter 24 timers indlæggelse på hospitalet tilbydes de medvirkende patienter at fortsætte indlæggelsen i eget hjem med kontinuerlig kontakt til Nordsjællands Hospital. Hospitalet udleverer det udstyr, som patienten bruger derhjemme til at måle vejrtrækning, iltmætning, blodtryk, puls og temperatur. Målingerne sendes flere gange dagligt til hospitalet via en app udviklet til projektet. 

Appen, Mit e-Hospital, bliver installeret på en tablet eller telefon, hvorfra patienten også kan kontakte hospitalet døgnet rundt og efter behov modtage besøg af hospitalets udekørende team bestående af sygeplejersker. 

- Det er en nyskabende og køreklar digital løsning, som vi har udviklet sammen med hospitalets forskere, personale og patienter. App’en er enkel at bruge, selv for patienter uden større it-erfaring. For mig viser det, at brugen af teknologi er vejen til målet om at fremtidssikre verdens bedste sundhedsvæsen. Hvis vi skal løse de udfordringer, vores pressede sundhedsvæsen står overfor i dag, må og skal vi tænke i nye løsninger med digitalt fortegn, siger Thomas Koefoed, partner i Netcompany.

Ikke en spareøvelse
De sundhedsøkonomiske konsekvenser af modellen, der er støttet med 20 mio. kr. fra Innovationsfonden, undersøges i partnerskab med Syddansk Universitet. 

Projektet er ikke en øvelse i at spare ressourcer eller tid hos sundhedspersonalet. Tiltaget kræver nemlig tid til grundig oplæring i at behandle og pleje patienter sikkert på den nye måde, men det kan være, at hjemmeindlæggelser på sigt kan frigøre plejeressourcer, fx når flere patienterne selv kan håndtere en del af opgaven med målinger og monitorering, så der på hospitalet bliver tid til andre og mere plejekrævende patienter.


Fakta
Influenz-er et klinisk innovationsforskningsprojekt, der skal udvikle et nyt tilbud til patienter, der muliggør behandling under trygge rammer i eget hjem.

Forskningsprojektets første fase omfatter 20 patienter, der inkluderes løbende i løbet af 2022. 

Målgruppen i første fase er patienter med luftvejsinfektioner og med milde til moderate symptomer. 

Nordsjællands Hospital udfører projektet i et partnerskab med Netcompany, som har udviklet app’en Mit e-Hospital, og Syddansk Universitet, der undersøger de sundhedsøkonomiske konsekvenser af modellen. 
I juni fik Influenz-er en pris for årets offentlig-private samarbejde. Prisen blev givet af en række aktører, herunder Danske Patienter og Lægeforeningen. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor