Indstil projekter til Kvalitetsprisen 2015

Vær med til at sætte fokus på de flotte resultater Nordsjællands Hospital har opnået på kvalitetsområdet det seneste år ved at indstille jeres arbejde til regionens kvalitetspris. Deadline 23. februar.

Den overordnede ramme for prisen i år er Fokus og Forenkling. Kandidaterne skal have afsluttet deres projekter eller indsatser og de skal vise målbare resultater. For eksempel i form af forbedret klinisk kvalitet, patientsikkerhed, patientinddragelse eller effektive arbejdsgange.

Kriterier for prismodtager

For at komme i betragtning til prisen skal indsatsen understøtte

  • regionens driftsmålstyring på kvalitetsområdet, for eksempel reduktion af hospitalsinfektioner, eller
  • sammenhængende patientforløb gennem indsatser, der har skabt målbare forbedringer af den interne eller eksterne koordinering af forløb.

Sådan gør du

Ansøgning sendes via afdelingsledelsen til kvalitetschef Kirsten Hvid

senest mandag den 23. februar

. Ønsker du hjælp til at udforme en ansøgning, så kontakt kvalitetschef Kirsten Hvid på tlf.: 4829 4863

Direktionen prioriterer efterfølgende ansøgningerne. Nordsjællands Hospital kan indstille op til fem projekter.

Prisen bliver uddelt på Kvalitetsdagen den 22. maj. Alle indstillede projekter bliver beskrevet i et hæfte, der udgives til hele regionen.

Yderligere oplysninger: kvalitetschef Kirsten Hvid

Redaktør