Indsats mod tryksår har effekt

​Den 15. november er det international tryksårsdag. På Nordsjællands Hospital er hver dag tryksårsdag. 

Vent...

​En vedholdende og målrettet forebyggelsesindsats mod tryksår har gjort, at antallet af tryksår nu er det laveste nogensinde.

Over en længere periode er antal tryksår faldet markant, og i oktober måned blev der kun registreret tre hospitalserhvervede tryksår blandt alle patienter på Nordsjællands Hospital, hvilket er det laveste tal til dato.

Det har afgørende betydning for patientsikkerheden at tryksår forebygges. Derfor har det været et driftsmål siden november 2017. Det har givet fornyet fokus på forebyggelsesopgaven, og alle sengeafsnit måler nu på 'dage siden sidste tryksår'.

Ortopædkirurgisk Afdeling har for eksempel opnået deres bedste resultat i tre år med 69 dage 'siden sidst' på et afsnit med mange plejekrævende patienter, og I løbet af et år har 16 ud af 18 afsnit nået målet med 100 dage uden tryksår.

- Budskabet herfra er, at det er vigtigt at genbesøge de områder, hvor vi véd, at der opstår patientskader. Efter de gode resultater i Patientsikkert Sygehus slappede vi lidt af og tænkte, at nu gik tryksårsforebyggelsen nok af sig selv. Men efter nogle år blev vi usikre, og vi besluttede at fokusere på tryksår igen. Derfor er tryksår i øjeblikket et af de fem overordnede driftsmål, som vi styrer efter i organisationen Man kan godt lægge det ud til afdelingsledelserne, men det har en anden effekt, når man gør det som hospital," siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Tryksår er en skade, der kan forebygges

Det flotte resultat på hospitalsniveau er skabt gennem en målrettet indsats på flere niveauer.

- Den faglige indsats til forebyggelse af tryksår er båret af et meget dedikeret klinisk basispersonale, som i samarbejde med Kvalitetsafdelingen har implementeret på afsnitsniveau. Derudover er ledelsesfokus og opbakning til denne indsats vigtig for at fastholde de gode resultater, siger ledende oversygeplejerske og klinisk tovholder Lene Hamberg.

Det kontinuerlige forebyggelsesarbejde understøttes af tryksårsambassadører i alle afdelinger, hospitalets to eksperter på området, en tryksårsgruppe med blandt andet afdelingssygeplejersker, to afdelingsledere som kliniske tovholdere, en kvalitetskonsulent og direktionen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor