Ildsjæl fra Neurologisk Afdeling vinder Patienternes Pris 2017

​​I knap 5 år har Nikolaj Brandt arbejdet på Neurologisk Afdeling som fysioterapeut. Han er vellidt af patienter og kolleger og nu er han den heldige vinder af Patienternes Pris.

Nordsjællands Hospital har modtaget 132 indstillinger bredt fordelt på afdelinger og medarbejdere. I indstillingen til Nikolaj Brandt står der blandt andet:

"Han var utrolig menneskelig, forstående og lydhør, og ikke mindst utrolig hjælpsom og behagelig i hele sin person. Jeg fortalte ham, at min mor var blevet opgivet til kørestol på livstid. Resolut sagde han: "Jeg henter et højt gangstativ. Jeg vil gerne prøve noget." Hun gik 6-8 meter. Efterfølgende hjalp han med en ansøgning til Frederikssund Kommune." 

Om at vinde Patienternes Pris siger Nikolaj Brandt:

"Det er en stor anerkendelse. Jeg er meget glad for have kunnet gøre en stor forskel for hende, der har indstillet mig. Det er jo det, jeg prøver at gøre hver dag. Også en stor tak til mine kolleger for vores gode samarbejde."

Med prisen følger 20.000 kroner som skal gå til at forbedre patienternes oplevelse i Neurologisk Afdeling endnu mere. 

Nominerede til Patienternes Pris 2017

Udover Nikolaj Brandt er der yderligere fire, som var nomineret til prisen:

  • Maria Bang Vinther, sygeplejerske, og  Rikke Mørch Jørgensen, overlæge fra Kardiologisk,- Nefrologisk- og Endokrinologisk Afdeling
  • Tina Hesdorf, sygeplejerske fra Anæstesiologisk Afdeling
  • Ranjan Joel Ranjansen, social- og sundhedsassistent fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
  • Pentcho Kolev fra Montebello - afdeling for genoptræning

Dommerkomitéens motivering til Nikolaj Brandt

Du fortjener at vinde Patienternes Pris ud fra en rørende indstilling skrevet af en pårørende. I det specifikke forløb har du handlet ud over det sædvanlige og det har haft signifikant betydning for patienten og familien.

I indstillingen bruges der ord som menneskelig, forstående, lydhør og hjælpsom.

Du har påtaget dig den vigtige koordineringsrolle i forhold til at få sektorerne til at hænge sammen, så I har kunnet hjælpe patienten på bedst mulig vis. Og i det har du også formået at inddrage familien. Den koordinering er en vanskelig opgave for hele sundhedsvæsnet og den har du løst.

Du skal i dit arbejde presse patienter i skrøbelige situationer på de rigtige tidspunkter. Det kræver, at du kan se ud over det rent faglige og se potentialet i mennesket foran dig. Det kan du og det har vores indstiller mærket i særlig grad.

Du viste vejen for patienten og gav tro og håb på en bedre situation end den der var. Din ekstra indsats – også ud over det rent sundhedsfaglige - har faktisk betydet helt konkret, at patienten, som ellers havde fået besked på, hun aldrig ville komme op af kørestolen, nu kan gå.

FAKTA

Det er 4.år i træk, at Nordsjællands Hospital uddeler Patienternes Pris. I alt har 132 patienter og pårørende indstillet afdelinger, afsnit og medarbejdere i perioden marts til oktober 2017.
 
Det er en kvalificeret dommerkomité, der har stået for udvælgelsen af vinderen. Ud over hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth består den af direktør Morten Freil, Danske Patienter, direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, patientrepræsentant Sten Kallenbach og lokalformand for Røde Kors Hillerød Bent Kauffmann. Læs mere om dommerkomitéen.


Redaktør