​Hanne fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium var klar til at tage i mod patienterne bag den oppyntede reception.

Fokus på: Hvad er vigtigt for dig-dagen

​Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium har i dag den 9. juni ​på festlig vis markeret ’Hvad er vigtigt for-dagen’ med balloner og en veloplagt lægesekretær, der udleverer ’Hvad er vigtigt for dig-postkort’.

Vent...

​Rundt omkring på hospitalet kan man i dag støde på roll-ups, plakater og badges som er med til at markere 'Hvad er vigtigt for dig-dagen'. Fx har Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium pyntet op i dagens anledning, hvor blandt andet lægesekretæren udleverer 'Hvad er vigtigt for dig-postkort' til alle patienterne. Og hvis de enten har glemt briller eller af en anden årsag ikke selv kan skrive på postkortet, så har hun en blok liggende ved siden af, hvor alle patienternes tanker og idéer noteres ned.


Valg om behandling i tæt samarbejde med patienten

Udover at sætte ekstra fokus på inddragelsen af patienterne den 9. juni, arbejdes der i afdelingerne systematisk med at løfte patienternes oplevelse, fx ved lederunder, på feedbackmøder, i ledelsesudviklingsforløb og i indsatsen for mere fælles beslutningstagning. 

-Ved Fælles Beslutningstagning skal patienter og pårørende opleve, at dialogen med de sundhedsprofessionelle tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for patienten. Det vil sige, at beslutninger om behandling skal træffes med udgangspunkt i patientens ønsker i et tæt samarbejde med klinikeren, fortæller overlæge Birgit Jurlander, der er tovholder for projektet.


En guide i dialogen med patienterne

Astrid Ammendrup er overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, som er en af de afdelinger, der afprøver om et sæt særligt udviklede lommekort kan bruges som hjælp til klinikeren, når han eller hun skal guides i dialogen med patienten.

-Det er ikke fordi, at vi ikke før har inddraget patienterne i forhold til behandling, men vi har måske haft en tendens til at være forudindtaget i forhold til at vurdere, hvad der egentligt er vigtigt for patienterne, når vi tilbyder behandlingsform. Lommekortet giver os inspiration til at være nysgerrige på patienterne og stille nogle velvalgte spørgsmål, så vi kan blive klogere på, hvad der er vigtigt for patienten, fx om det er vigtigt for patienten at kunne dykke, løbe en tur, få flere børn eller hvad det nu kunne være, fortæller Astrid Ammendrup.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor