Nu har du hurtigere adgang til dine sundhedsdata

Det er blevet lettere at holde dig ajour i din behandling efter at dine sundhedsdata på sundhed.dk nu er opdaterede med kun tre dages forsinkelse.​

Er du i et patientforløb, vil du efter d. 9. september 2015 opleve, at du får mulighed for hurtigere at kigge med i sundhedsvæsenets data om dig. Når du logger ind på sundhed.dk vil data fremover blive vist med mindre forsinkelse i forhold til tidligere.

Det gør det lettere for dig at tage aktivt del i din behandling, følge prøvesvar og forberede spørgsmål til din læge.

Fremover vil data og notater fra sygehusjournalen blive synlige fra tre dage efter at de registreres, og prøvesvar vil være tilgængelige, når blot der er gået tre dage fra prøvetagningstidspunktet. 

Man skal naturligvis stadig vente på at prøven analyseres, og man kan ikke altid vide, hvor lang tid analysen i laboratoriet vil tage eller om der er én eller flere analyser tilknyttet fx en enkelt blodprøve. 

Redaktør