Gravide er fortsat meget tilfredse med at føde på Nordsjællands Hospital

Fødeafdelingen har for andet år i træk den højeste tilfredshed blandt fødeafdelinger i Region Hovedstaden. Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende, som netop er offentliggjort.


​- Det er et utrolig flot resultat, som vi er stolte af, men som også forpligter. At opnå så høj tilfredshed blandt de gravide kvinder fordrer et vedvarende fokus på at imødekomme den gravides og hendes partners behov. Og det formår Fødeafdelingen her på Nordsjællands Hospital, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

-Vi forsøger hele tiden at udvikle og forbedre fødselsoplevelsen her på Nordsjællands Hospital. Senest har vi åbent to sansefødestuer, hvor vi på en helt ny radikal måde indtænker de fysiske rammer i forhold til fødselsoplevelsen. Derudover har vi blandt andet forbedret vores fødselsforberedelsestilbud, så det foregår i mindre grupper, siger Chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz.

Fødeafdelingen ligger på hele 10 områder ud af 22 over landsgennemsnittet og det bringer afdelingen helt i top i forhold til de øvrige fødesteder i regionen. I forhold til sidste år er afdelingen endvidere gået frem på fire områder, mens de øvrige 19 områder er på samme niveau.

Noget af det de gravide er særligt godt tilfredse med er jordemoderens indsats under fødslen, både i forhold til støtte, tilstedeværelse og information. Hele 94 procent af alle fødende kvinder på Nordsjællands Hospital har desuden en samlet god eller rigtig god oplevelse med føde på Nordsjællands Hospital.

-Vi er selvfølgelig meget glade for den høje tilfredshed med jordemødrenes indsats. Det er jo netop jordemoderen, der er den centrale støtteperson og faglige kapacitet under selve fødslen. Og selve fødslen er jo også et afgørende klimaks for hele vores indsats. Men det er samtidig væsentlig at sikre, at det samlede indtryk er godt – og det er jo heldigvis også lykkedes, siger Katrine Hornum-Stenz.

Det er andet år i træk, at Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er blevet gennemført. Undersøgelsen gennemføres af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af de fem regioner og belyser kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen.

Spørgeskemaet er udsendt til 440 fødende kvinder fra afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2013. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 59 % af de fødende kvinder.

Udvidelse af optageområde i høring

Regionsrådet har netop sendt et forslag i høring vedrørende ændringer af optageområdet for gravide, således at kvinder bosiddende i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner fremadrettet henvises til Nordsjællands Hospital ved fødsel. Bliver dette forslag gennemført vil det betyde, at yderligere ca. 600 babyer skal fødes på Nordsjællands Hospital. Høringsperioden afsluttes 11. juni og skal besluttes endeligt 19. august 2014.

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital bringer hvert år omkring 2700 nye borgere til verden og er udover Fødeafdelingen på Bornholms Hospital den mindste fødeafdeling i Region Hovedstaden.

Find hele rapporten på: www.patientoplevelser.dk


Yderligere information:
Hospitalsdirektør Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth, telefon: 48 29 30 01

Chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, telefon : 48 29 59 63

Redaktør