God rejse mod bedre arbejdsmiljø

Sidste år gav Arbejdstilsynet to påbud til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling om at skabe et bedre arbejdsmiljø for sygeplejerskerne. Påbuddet blev en løftestang for afdelingen, og det sidste års koncentrerede arbejde er endt som en positiv oplevelse. 
Der er stadig travlt på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, og plejepersonalet løber i perioder fortsat stærkt for at følge med. Men det er en helt anden positiv stemning nu end for et år siden, hvor Arbejdstilsynet efter et besøg gav afdelingen to påbud for travlhed og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

- Vi havde gang i flere initiativer for et bedre arbejdsmiljø, inden besøget, så vi brugte lige så meget Arbejdstilsynet som en løftestang til virkelig at få sat skub og systematik i processerne, og få startet en positiv udvikling i vores arbejdsmiljø, siger ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard.

Negativ medieomtale
I de seneste dage, har der i pressen været en del omtale af det over et år gamle påbud.

- Vi havde to patienter, der fik hjertestop på gangen på grund af deres kritiske sygdom, og det skal vi være bedre til at tage hånd om som afdeling. Derfor har vi gjort en kæmpe indsats for løfte hele afdelingen, men det har der ikke været så meget fokus på i medierne, siger Britt Holmgaard.

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
Rejsen mod bedre arbejdsmiljø kan ikke kun være drevet af ledelsen, og derfor var det også nødvendigt, at få alle medarbejdere om bord.

- Vi ved alle, at et presset arbejdsmiljø ændrer man ikke på fra den ene dag til den anden, men LIA er i god proces og der arbejdes målrettet og konstruktivt for at skabe et bedre forhold mellem krav og ressourcer. Det betyder meget for medarbejderne, at de bliver anerkendt og medinddraget, siger Helene Miltenburg, der er fællesstillidsrepræsentant.

Fremhæves som det gode eksempel
- Ledelsen i LIA har inddraget medarbejdern​e i meget stor udstrækning i forhold til at få løst de problematikker som Arbejdstilsynet pegede på. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Det er et af de kerneområder vi fokuserer på i DSR, siger Helene Miltenburg.

Afdeling er netop​ blevet portrætteret i sygeplejerskernes fagblad​ for at vise, hvordan man med medarbejderinvolvering kan skabe konkrete resultater i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Nogle af afdelingens konkrete tiltag:
- Fokuseret indsats mod mobning og udarbejdelse af en reel mobbepolitik.
- Bedre forebyggelse af vold og trusler 
- Uddannelse i håndtering af psykisk førstehjælp. 
- Løbende og formaliseret opfølgning på det aktuelle arbejdsmiljø blandt medarbejdere.
- Bedre arbejdsdeling mellem de forskellige faggrupper.

Konkrete resultater viser sig
- Vi oplever i dag at vores mange tiltag virker. Vi har næsten alle vores stillinger besat, og det er helt afgørende i arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

- Vores nye måde at håndtere tingene på giver overskud til at vise, at man som sygeplejerske hos LIA har muligheden for at arbejde i dybden med behandling og pleje af svært syge og komplekse medicinske patienter, og at man får den fornødne opbakning og støtte til at håndtere forløbene, siger Britt Holmgaard. 

Redaktør