God palliation kræver systematik

​Onkologisk Palliativ Afdeling har i et år systematisk screenet patienter i den sene palliative fase for palliative behov ud fra patienternes egne vurderinger af symptomer og livskvalitet. Erfaringerne er så gode, at fremgangsmåden bør inspirere alle afdelinger.

Vent...

Alle afdelinger skal kunne håndtere basal palliation og tale med patienterne om deres palliative symptomer og ønsker for en sidste tid. Det er noget, der sker hver dag på tværs af specialer, men Onkologisk Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital har sat den basale palliation i system, fortæller afdelingssygeplejerske Mette Børgesen sammen med implementerings- og forbedringsspecialist Kirsten Gudmundsen, Onkologisk Palliativ Afdeling.

- Vi har altid taget snakken med vores patienter og budt ind med vores faglighed som læge og sygeplejerske. Men vi savnede en fælles måde at indhente oplysninger og viden på, og følte måske også, at vi kunne overse noget. Vi gik derfor i gang med at se på, hvordan vi kunne gå systematisk til værks med at få vurderet vores patienternes palliative behov og livskvalitet og ofte ender det også med en snak om ønskerne for den sidste tid, siger Mette Børgesen.

Fokus på hvad patienten finder vigtigst

Afdelingen har gennem et år samlet erfaringer ved at bruge en spørgeramme udviklet af European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Spørgeskemaet har gjort plejepersonalet bedre rustet til at tage de svære samtaler efterfølgende og fokusere på det, der er det vigtigste for patienten.

- Vi blev ret overraskede over, at patienten mange gange havde et andet fokus end det, vi troede var vigtigt. Noget vi ikke havde fanget uden at gå systematisk til opgaven, siger Mette Børgesen.

Spørgerammen gennemgår både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle overvejelser, som kan danne basis for en samtale om den bedst mulige lindring i den sidste del af livet


Patientens perspektiv er tydeligere

- Snitfladen mellem den basale og specialiserede palliation er blevet mere klar, mere artikuleret, og patientens perspektiv er blevet meget tydeligere. Vi kan nu en plan, som kan være mono- eller tværfaglig, men som tager afsæt i det, patienterne giver udtryk fylder mest. Vi får et mere klart billede af patientens ønsker og ressourcer og om det er noget, vi kan klare lokalt, eller vi skal have hjælp af den specialiserede palliation – eller om patienten har behov for at komme på Palliativ Enhed, siger Mette Børgesen.

Spørgerammen er udviklet til kræftområdet, men fremgangsmåden og systematikken kan alle specialer, der håndterer basal palliation, lade sig inspirere af:

- Vi har fået et fælles sprog med patienten, men også på tværs af fagligheder i afdelingen. Vi kan nu dokumentere patients ønsker og overvejelser, og det giver – alt andet lige – også en bedre patientoplevelse og behandling, siger Kirsten Gudmundsen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor