Fremtidens bedøvelse lægges nerve for nerve

Ny forskning fra Nordsjællands Hospital i Hillerød åbner op for, at lægerne snart kan lægge en ultrapræcis bedøvelse i hver enkelt nerve i forbindelse med operationer. Det betyder, at patienterne kommer til at opleve langt færre bivirkninger og smerter efter f.eks. kompliceret skulderkirurgi.

En skulderoperation er et rutineindgreb for lægerne, men for patienterne er tiden bagefter ofte meget smertefuld og kræver masser af ro og smertestillende medicin. Forskere på Nordsjællands Hospital er nu i gang med at forfine en teknik, der lover bedre tider for skulderopererede.

Ikke for meget og ikke for lidt

- Vi kortlægger skulderen nerve for nerve, så vi snart med ultralyd kan lægge en ultrapræcis nerveblokade, der er skræddersyet til hver enkelt patient. Målet er at være så præcise, så vi ikke bedøver for meget og ikke bedøver for lidt, siger anæstesilæge Christian Rothe.

Sammen med sin kollega Christian Steen Hansen er han i gang med et stort forskningsprojekt på Nordsjællands Hospitals anæstesiologiske afdeling, hvor de som nogle af de første i verden udvikler og dokumenterer helt nye teknikker til meget præcist at bedøve skulderens nerver, en for en.

Langt færre bivirkninger

Selvom lægerne anvender store mængder smertestillende medicin, er det i dag næsten umuligt at fjerne smerterne helt efter en skulderoperation. Med de nye ultrapræcise nerveblokader, kan patienterne undgå mange af de gener, vi kender i dag.

De stærke smertestillende stoffer, f.eks. morfin, giver næsten altid kvalme og svimmelhed, der kan være ligeså ubehagelige, som de smerter man ville behandle.

En bedre metode til at behandle smerterne er at bedøve hele armen med en nerveblokade, men det er heller ikke uproblematisk. De patienter, der har prøvet det, beskriver det ofte som ubehageligt at have en ”død” arm i længere tid, og nogle foretrækker faktisk smerten fremfor den helt bedøvede arm.

Teknikken skal bredes ud til gavn for mange

Anlæggelse af ultralydsvejledte nerveblokader anvendes bredt indenfor anæstesien, men ikke så præcist i den anatomisk komplekse skulder, som de to forskere har som mål. Christian Rothe og Christian Steen Hansens arbejde kræver en høj grad af ekspertviden og det bedste udstyr, men det er forskningsgruppens ambition, at de med deres arbejde kan bane vejen for, at de nye teknikker med blokader af enkelte skuldernerver bliver mere udbredt inden for få år.

- Ultralyd bliver mere og mere almindeligt. Vores ambition er, at man med den hastige teknologiske udvikling indenfor ultralyd og et grundigt kortlægningsarbejde vil komme til at bruge teknikkerne bredt,” siger Christian Rothe.

Stort potentiale for flere specialer

Indenfor anæstesien vil kombinationen af ultralyd og ultrapræcise blokader af enkelte nerver forbedre den nuværende smertebehandling markant. Der er også stor interesse for metoderne fra andre specialer. Forskerne fra Nordsjælland samarbejder derfor tværfagligt og med flere andre specialer i landet omkring anvendelse af gruppens teknikker til diagnostik og behandling af nerve- og muskelsygdomme.

S

nart ude hos patienterne

Forskningsgruppens projekter bliver færdig inden for de næste år. Men så forventer de Christian Rothe og Christian Steen Hansen også, at have kortlagt sammenhængen mellem nerver og smerte i skulderen, så det hurtigt kan komme patienterne til gode.

- Lige nu kan det virke kompliceret og kan måske ikke bruges i klinikken i morgen, men udviklingen indenfor ultralyd og forskningen går så stærkt, at det formentlig ikke bliver noget problem om få år. Og så bliver der brug for det grundige forarbejde, siger Christian Rothe.

Fakta om fremtidens bedøvelse

* Med moderne ultralyd kan man lokalisere de rigtige nerver og derved lægge en meget lokal bedøvelse og derved undgå de store gener, der er forbundet med enten morfin eller en større regional bedøvelse af det berørte område.

* Skuldersmerter er komplekse, og der findes ikke meget forskning i området. Derfor har de to forskere fra Nordsjællands Hospital taget fat på at kortlægge smerte- og nerveledningsforholdet i skulderregionen.

* Studiet er et en del af to omfattende ph.d.-projekter, og er forankret i Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Redaktør