Forsk­ning i skyg­gen af COVID-19

​Forskningens Årsrapport er netop offentliggjort, og her gøres status over et år, der på godt og ondt har været præget af pandemien.

Vent...

Selv om det altoverskyggende fokus for hospitalet i 2021 har været håndtering af smitte og sygdom blandt patienter og personale, er det lykkes hospitalets forskere at igangsætte og udføre mange spændende forskningsprojekter. Også projekter, der ikke havde noget med COVID-19 at gøre.

- Vi har på Nordsjællands Hospital atter haft et år med et højt antal af videnskabelige publikationer, og de publiceres i stigende grad i verdens førende tidsskrifter. Forskningsklyngerne udgør et godt fundament for berigende samarbejder på tværs af hospitalet, og lysten til og glæden ved forskningen er høj, siger Thea Kølsen Fischer, professor og forskningschef på Nordsjællands Hospital.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor