Forbedret smertebehandling efter knogleoperationer

Forskere ved Nordsjællands Hospital har sammen med Ferrosan Medical Devices udviklet en ny, effektiv metode til at behandle smerter efter knogleoperation. Der er søgt patent på metoden, der spås at have et stort potentiale.

I Danmark får op mod 100.000 hvert år opereret en skulder, et knæ, en hofte eller hånd og fingre, og mange af patienterne oplever kraftige smerter i timerne og dagene efter.

Den nuværende metode til at dæmpe smerterne efter knogleoperationer er nemlig langt fra altid effektiv. Men nu er der forbedringer på vej.

Kai Lange og Christian Rothe

Fem dages smertedækning

To læger ved Nordsjællands Hospital har sammen med virksomheden Ferrosan Medical Devices udviklet en metode, der optimerer smertebehandlingen.
Der er tale om en ny måde at lægge en lokalbedøvelse på via kateter, dvs. et lille rør. Den nye metode er nem at anvende og så præcis at arbejde med, at bedøvelsen hver gang kan gives klods op ad den berørte nerve.

Patienten er dermed sikret god smertedækning i op til fem dage efter operationen.

Ved den gængse metode lægges katetret hver fjerde gang så upræcist, at bedøvelsen ikke virker efter hensigten. Selv et korrekt lagt kateter flytter sig desuden nemt og holder op med at virke.

Krum nål hjælper lægerne

- Det er utilfredsstillende, at mange patienter i dag oplever stærke smerter, når de f.eks. har fået ny skulder eller nyt knæ. Derfor har vi længe ønsket at finde ud af at lægge en mere præcis og stabil lokalbedøvelse, og for et par år siden fik vi den såre simple idé at bruge en særlig krum nål til at trække et kateter ind til nerven i stedet for at bruge en traditionel nål.
En krum nål ses nemlig bedre på en ultralydsskanning, og katederet kan derfor lægges meget præcist, siger overlæge og dr.med. ved Nordsjællands Hospital, Kai Lange, der fik idéen sammen med læge og ph.d.-studerende Christian Rothe.

Stort markedspotentiale

Udviklingsarbejdet er foretaget i samarbejde med virksomheden Ferrosan Medical Devices, som fra foråret 2015 forventer at sælge det nye produkt til brug ved de fleste typer knogleoperationer.

- I Danmark er der årligt omkring 100.000 ortopædkirurgiske procedurer, hvor dette produkt vil kunne gøre en væsentlig forskel for både patient, læge, sygeplejersker og sundhedsøkonomi. Da planen er, at produktet skal sælges på alle væsentlige markeder globalt, så er markedspotentialet virkelig stort, siger Arnt Lund, direktør for forretningsenheden Electromechanics i Ferrosan Medical Devices.

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital fortsætter forskningen i forbedret smertebehandling, som skal komme fremtidige patienter til gode. Det er desuden aftalt, at Ferrosan Medical Devices bidrager til finansieringen af en ph.d.-studerende, som skal forske videre i den nye metode.

Forskning til gavn for patienterne

På Nordsjællands Hospital er man glade for, at man med erhvervssamarbejdet med Ferrosan Medical Devices har taget skridtet fra idé til produkt, og dermed begynder at høste frugten af hospitalets forskningsindsats.

- Det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden tænker innovativt og udvikler nye behandlingsmuligheder for vores patienter. Vi er derfor rigtigt stolte af den forskning og resultater, som Anæstesiologisk Afdeling har opnået, siger vicedirektør på Nordsjællands Hospital, Tomas Joen Jakobsen.

Foto: AV-afdelingen, Nordsjællands Hospital

Redaktør