Fokus på forebyggelse af vold

Nordsjællands Hospital har fået 1,2 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden og Region Hovedstaden til at sætte fokus på forebyggelse af vold i 2015.

Vold accepteres ikke

Respektfuld kontakt mellem ansatte, patienter og pårørende er afgørende for både arbejdsmiljø og kvalitet i patientpleje og behandling. Vold er derfor helt uacceptabelt på Nordsjællands Hospital.

Midlerne fra Forebyggelsesfonden og regionen skal bidrage til at styrke arbejdet med forebyggelse af vold. Fire udvalgte afdelinger starter med at arbejde med aktuelle udfordringer: Akutafdelingen, Facility Management Afdelingen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling og Neurologisk Afdeling.

Ny revideret voldsforebyggelsespolitik

VMU har før jul godkendt ny voldsforebyggelsespolitik. Politikken beskriver blandt andet hvordan hændelser med vold og trusler kan forebygges, hvordan man agerer i en konfliktsituation og hvordan der tages hånd om medarbejdere, der udsættes for vold og trusler.

Afdelingsledelserne har ansvar for at arbejde videre med voldsforebyggelse lokalt på afdelingerne. Her kan politikken bruges som rettesnor, ligesom der på IntraNord ligger yderligere materiale.

Læs den nye reviderede voldsforebyggelsespolitik for Nordsjællands Hospital.

Yderligere information: arbejdsmiljøkonsulent Eva Holst Kruse, eva.holst.kruse@regionh.dk eller Ann Carina Ingemann Tetschner, ann.carina.ingemann.tetschner@regionh.dkRedaktør