Flere ældre indlægges på grund af fald

Der indlægges langt flere ældre faldpatienter på landets sygehuse end hidtil antaget, viser undersøgelse fra Akutafdelingen. Nordsjællands Hospitals erfaringer med en tidligere og bedre screening af faldpatienter kan forhindre en del af de mange indlæggelser.
Med et faldteam i Akutafdelingen har Nordsjællands Hospital høstet gode erfaringer med at hjælpe ældre patienter til en tidligere og bedre faldudredning end hidtil. 

Tæt samarbejde

Faldteamet træder til efter en simpel screening af mulige faldpatienter og hjælper udvalgte patienter videre med en mere detaljeret faldudredning og forebyggende indsats i samarbejde med bl.a. kommuner og praktiserende læger.

Det er denne udvidede indsats, der betyder, at der hjælpes langt flere faldpatienter end hidtil, og at de hjælpes tidligere i forløbet. 

Flere end forventet

Fald er den hyppigste ulykkestype hos ældre og har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.
Faldteamets data har indtil videre også vist, at der indlægges langt flere faldpatienter end hidtil antaget.

40 procent af ældre på 65 år og derover, der kommer ind i Akutafdelingen, kommer på grund af fald. Det betyder, at der på landsplan er ca. 80.000 ældre hvert år, der behandles på sygehuse for skader efter et fald. Det er dobbelt så mange, som Sundhedsstyrelsen hidtil har regnet med.

Mulige årsager til ældres mange fald 

  • Mulige hjerteproblemer
  • Dårlig fysisk form
  • Dårligt syn/forkerte briller
  • Multimedicineret
  • Alkohol
  • Forkert kost

Test om du er i risikogruppen

  1. Har du mistet bevidstheden i forbindelse med et fald?
  2. Oplever du dagligt gang- og balanceproblemer?
  3. Har du oplevet mere end et fald i det seneste år?
  4. Lider du af svimmelhed?
- kan du svare ja til et af de fire spørgsmål kan du være i risikogruppen for at blive faldpatient, og du bør kontakte din læge.


Om projektet

Faldteamet, der består af fysioterapeut, sygeplejerske og diætist, har fungeret siden september 2013, og fortsætter indtil videre frem til september 2014, hvor projektet evalueres endeligt.

Projektet er støttet af Danske Regioners og Sundhedskartellets Udviklings- og Forskningspulje samt Region Hovedstadens Forebyggelsespulje. 

Fire spørgsmål skal stoppe faldet
Redaktør