Færre patienter genindlægges efter lungebetændelse

Genindlæggelse af patienter, som har været indlagt med lungebetændelse, er faldet fra 35 til 25 procent over de seneste tre år. Få tryghedsskabende tiltag har haft afgørende betydning for resultatet.
Vent...

​En kombination af tiltag har været årsag til at færre patienter nu genindlægges med lungebetændelse eller en bekymring om det.

- Patienterne får et telefonnummer de kan ringe til med sygdomsrelaterede spørgsmål, når de bliver udskrevet. Det giver en tryg udskrivelse og patienterne en viden om, at der kan blive fulgt op på dem. Det er netop denne tryghed og visheden om, hvor man kan henvende sig, der ser ud til at være afgørende for at modvirke unødige genindlæggelser, siger klinisk sygeplejespecialist i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Lea Normand Nielsen.

Nordsjællands Hospital udskriver ca. 2500 patienter årligt med diagnosen lungebetændelse. Interne opgørelser har vist, at genindlæggelse efter en lungebetændelse er den hyppigste årsag til genindlæggelse.

For at nedbringe antallet af denne type genindlæggelser, blev der i juni 2015 nedsat en tværsektoriel task force med Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling og efterhånden alle kommuner i Planlægningsområde Nord.

Task forcen skulle afdække, hvorfor denne patientgruppe bliver genindlagt, afprøve forskellige tværsektorielle tiltag for at nedbringe tallet samt opnå fælles tværsektoriel viden. Det er resultatet af dette arbejde, som nu kan aflæses i det faldende antal genindlæggelser.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor