​Fotograf: Anders Rasmussen

”En telefonkonsultation? Ja tak”

​Fysisk fremmøde, telefon- eller videokonsultation. På Endokrinologisk Ambulatorium inddrages patienterne i beslutningen, og det giver også læring til lægerne.

Vent...

Når hr. Hansen skal lave en aftale om sit næste besøg i Endokrinologisk Ambulatorium, kan det være, at lægen tager tre kort frem med fordele og ulemper ved en konsultation over telefonen, en videokonsultation eller en konsultation, hvor man møder op på hospitalet. Kort og samtale støtter patienten i kunne vælge den konsultationsform, der passer bedst til næste gang, han skal i kontakt med hospitalet.

Ambulatoriet har brugt kortene siden sommer 2022, og udover at patienterne føler sig inkluderet, gør kortene lægen klogere på patienten.

Kortene giver en bedre dialog

- Kortene kan godt virke lidt omstændelige, hvis det er logisk for mig som læge, hvordan næste konsultation skal foregå, men det giver mening systematisk at inddrage patienternes præferencer. Som læger lærer vi også noget om patientens tilgang til sin sygdom og om patientens liv, værdier eller problematikker, når patienten skal tage stilling, hvordan han eller hun fx vil have svar på en undersøgelse, siger ledende overlæge Signe Sætre Rasmussen.


Systematisk test

Siden sommeren 2022 er kortene blevet testet hos udredningspatienter i ambulatoriet. I den periode har fysisk fremmøde og telefonkonsultation været lige populært hos patienterne. Cirka 13 procent valgte videokonsultation.

De fleste patienter, der vælger telefonkonsultation, gør det på grund af fleksibiliteten og for at undgå transport. De patienter, der vælger video, lægger ydermere vægt på, at de kan se lægen, og lægen kan se dem.
 
I løbet af testperioden blev patienterne spurgt om deres oplevelse med kortene og om inddragelsen om valg af næste konsultationsform. Her angiver 9 ud 10, at det er relevant for dem,  at de bliver inddraget og spurgt til deres præferencer.

Siden februar er kortene blevet udbredt til alle lægerne i ambulatoriet og til flere patientkategorier.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor