Dirigenten underviser lægerne

I et projekt støttet af TrygFonden undervises læger på Nordsjællands Hospital i kommunikation uden ord. Underviser og teknikker hentes fra uventet kant; nemlig den klassiske musik.

Hurtige beslutninger og klar kommunikation kan nogle gange være forskellen på liv eller død på et moderne akuthospital. Derfor forsøger det sundhedsfaglige personale også hele tiden at blive bedre til at kommunikere med hinanden, så misforståelser undgås.

For at blive bedre til den ikke-mundtlige kommunikation – vores kropsprog – kombinerer Nordsjællands Hospital nu to verdener, der i deres udgangspunkt ellers er langt fra hinanden: Hospitalsverdenen og den klassiske musik.Autoritet, attitude og nærvær

Det er orkesterdirigent og ph.d.-studerende Ture Larsen der med sin mangeårige erfaring som dirigent skal undervise lægerne i non-verbal kommunikation. Det kan f.eks. være i autoritet, attitude, gestik, nærvær, kropssprog og øjenkontakt.

Undervisningen skal sammen med lægens mundtlige kommunikation styrke den lægefaglige ledelse og gennemslagskraft i akutte situationer, som i sidste ende er til gavn for patientsikkerheden.

Så vidt vides er Nordsjællands Hospital det første i verden, der systematisk underviser i non-verbal kommunikation.

Bro mellem to vidt forskellige professioner

Selv om projektet bringer nogle utraditionelle samarbejdspartnere sammen, så er de første erfaringer fra undervisningen meget positive.

- Da jeg holdt de første kurser mødte lægerne mig med en vis skepsis. Men jeg får udelukkende positiv respons på min undervisning. De non-verbale kompetencer kan direkte overføres til de akutte situationer lægerne står I, hvor det er essentielt, at de kommunikerer klart og tydeligt, både med og uden ord, siger dirigent Ture Larsen.

Store forventninger til projektet

Ideen til projektet kommer fra klinisk lektor og overlæge Randi Beier-Holgersen, Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Hun har som amatørmusiker observeret dirigentens kompetencer og set, at de også kan være værdifulde i uddannelsen af læger.

- Som hospital skal vi turde gå nye veje og trække på kompetencer, der kan give os ny viden og nye perspektiver, som kan komme både patienter og personale til gavn. Det er dette ph.d. projekt et tydeligt eksempel på, siger overlæge Randi Beier-Holgersen.

Den viden ph.d.-projektet giver, vil kunne bruges både i hospitalets daglige praksis og på sigt i uddannelsen af kommende læger. Projektet har desuden allerede vakt international interesse.

Fakta om projektet

Ph.d.-projektet sker i tæt samarbejde med Kirurgisk Afdeling, Simulationsenheden SimNord, begge Nordsjællands Hospital og Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital.

Orkesterdirigent og ph.d.-studerende Ture Larsen har netop modtaget godt 600.000 kr. i støtte fra Trygfonden til forskningsprojektet.
Redaktør