- ​Med projektet håber vi at kunne nedbringe risikoen for infektioner under indlæggelsen endnu mere, fortæller overlæge på Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling Marianne Bertelsen. 

Digitale sensorer hjælper den gode håndhygiejne på vej

Nordsjællands Hospital har stor fokus på god hygiejne og forebyggelse af infektioner. I et forsøg på Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling har digitale sensorer over tid registreret, hvor det vil gøre mest gavn at slå et slag for håndhygiejnen.
Vent...

​Det er efterhånden almen kendt, at den mest effektive måde at forebygge infektioner på er ved at vaske og spritte hænder. Et nyt projekt, der beror på dataindsamling og nudging, skal gøre det nemmere og sjovere for medarbejdere, patienter og besøgende at huske at spritte og vaske hænderne. 

Indsamling af data og smileys

Endokrinologisk og Nefrologisk Sengeafsnit deltager i projektet og har fået opsat over 100 små censorer på afdelingen, der anonymt registrerer fysiske interaktioner i rummet og brug af hånddispenserne.
Der er i første omgang indsamlet 8 ugers data omkring brugen af dispenserne uden nogen nudging-indsatser, for at få få mere viden om det aktuelle billede.

Nu opstarter afdelingen en række forskellige indsatser som man forventer vil kunne forbedre håndhygiejnen, såsom omplacering af dispensere, team-feedback, og nudging med lys. Blandt andet vil en grøn blinkende smiley nudge medarbejdere, patienterne og besøgende til at spritte hænderne af.

Imens de forskellige indsatser er i gang, vil censorsystemet gøre det muligt at måle og se effekten af dem.  
- På nationalt plan er der årligt cirka 60.000 patienter, der får en infektion under deres indlæggelse. Hospitalserhvervede infektioner er ensbetydende med øget sygelighed, forlænget indlæggelsestid og i værste tilfælde øget dødelighed. Med projektet håber vi at kunne nedbringe risikoen for infektioner under indlæggelsen endnu mere, siger overlæge Marianne Bertelsen. 

På vej mod det nye hospital

Bag projektet står Hygiejnekomiteen på Nordsjællands Hospital. Forventningen er, at erfaringerne fra placeringen af hånddispenserne og indsatserne vil styrke patientsikkerheden både nu og på det nye hospital.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor