COVID@WORK: Forskning i corona-antistoffer blandt medarbejdere på Nordsjællands Hospital

​Ansatte på Nordsjællands Hospital kan nu hjælpe forskerne med at få ny viden om udviklingen af corona-immunitet blandt hospitalsansatte og at hjælpe de ansatte, der møder akut syge COVID-patienter. Konkret vil Forskningsafdelingen løbende tage blodprøver af en gruppe medarbejdere og følge udviklingen af antistoffer for coronavirus i blodet.

Vent...
En af de største farer ved den verserende corona-pandemi, er at man kan være smittet og smittebærer uden at udvise symptomer. Det er et særligt stort problem for sundhedspersonale, der er i kontakt med mange borgere, og som derved både selv er udsat for smitte fra ellers tilsyneladende raske personer eller selv ubevidst kan smitte patienter.

Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital med forskningschef, professor Thea Kølsen Fischer i spidsen, starter nu forskningsprojektet COVID@WORK, hvor de følger en stor gruppe af medarbejdere fra de fleste afdelinger på Nordsjællands Hospital. Målet er at de via ugentlige blodprøver kan følge udviklingen af antistoffer for coronavirus, og på den måde også følge, hvornår der opstår immunitet. 

- Hvis vi kan følge udviklingen af immunitet blandt vores frontpersonale, der udgør kernen  i vores beredskab, så har vi den hypotese, at vi kan skabe et værktøj, som giver hospitalerne bedre mulighed for at bemande hospitalets funktioner med det rette personale, hvor smitterisiko mellem patient og personale er minimeret. Samtidig er det også en lettelse for personalet, at vide, hvorvidt de er immune eller ej, siger Forskningschef Thea Kølsen Fischer.

Op mod 80 procent af alle coronasmittede oplever ingen eller kun få og lette symptomer, og dermed vil viden om immunitet eller ej, være en stor gevinst for både den enkelte og for samfundet.

Projektet starter mandag den 30. marts på Nordsjællands Hospital og vil i første omgang inkludere 150 medarbejdere. Som kapaciteten øges vil gruppen blive udvidet løbende. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor