Britt Holmgaard modtager hæderspris

Ledende oversygeplejerske på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling har modtaget årets hæderspris fra Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker.

 

Britt Holmgaard til højre på billedet ved prisoverrækkelsen.

Prisen gives til en sygeplejerske, der har ydet en særlig banebrydende indsats inden for den kliniske, organisatoriske, pædagogiske eller forskningsmæssige del af sygeplejen.

 

Konstant patientfokus

- Jeg er meget glad og rørt over at modtage FSLA´s hæderspris. Særligt fordi den for mig bliver et vidnesbyrd om, at det kan lykkes at skabe resultater for medarbejdere - og i særlig grad for patienterne - når det bedste fra ledelsesfaget bruges i udvikling og forbedring af sygeplejen og plejepersonales kompetencer.
 
Britt Holmgaard får hædersprisen blandt andet for sit mangeårige målrettede arbejde som sygeplejerske og leder, med konstant fokus på patientens behov. Senest som drivkraft bag udviklingen af CAPTAIN-projektet. Et projekt, som handler om en fuldstændig reorganisering og nytænkning af det ambulante tilbud til de dårlige KOL-patienter.
 
Det er afdelingssygeplejerskerne på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling der har har indstillet Britt Holmgaard til FSLA`s Hæderspris.

Posterpris til sygeplejerske


I forbindelse med årsmødet modtog sygeplejerske Marie Lavesen, også fra Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling, en posterpris omhandlende CAPTAIN – som blev vurderet som et lovende og innovativt tiltag i arbejdet henimod reel patientinddragelse.


Yderligere oplysninger: ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard

Redaktør