Borgermøde om nyt sundhedshus

Kom til borgermøde om et nyt sundhedshus den 5. maj 2014.

Samarbejde mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden skaber modellen for fremtidens fælles sundhedshuse

Helsingør Kommune og Region Hovedstaden arbejder på at etablere et nyt, fælles sundhedshus i Helsingør, og erfaringerne fra det samarbejde skal bruges som grundlag for eventuelt kommende fælles sundhedshuse i Region Hovedstaden.

Målet er at gøre sundhedsvæsnet klar til fremtidens borger- og patientkrav om større fleksibilitet, bedre sammenhæng i behandlingsforløb på tværs og mere sundhed for pengene. Kommende sundhedshuse skal også være fælles mellem flere kommuner og kræver derfor også på det punkt nye former for samarbejde.

Vision for fremtidens sundhedshuse

Regionsrådet har taget Vision for Fælles Sundhedshuse (sag nr. seks) til efterretning, og den vil nu danne rammen for afprøvningen af nye samarbejdsformer, der skal give et bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb til gavn for patienterne, og på den måde højne kvaliteten af sundhedstilbuddene.

Øvrige umiddelbare gevinster ved fælles sundhedshuse:

· Lettere adgang til sundhedstilbud.

· Lighed i sundhed - bedre hjælp til svagt stillede borgere.

· Tidligere opsporing af borgere i risikogrupper – så de ikke bliver patienter.

Input fra alle

For at få så mange input som muligt er omkring 200 personer fra patientforeninger, lægeforeninger osv. inviteret til workshop om fremtidens sundhedshus i Helsingør, hvor der skal diskuteres forventninger til, hvad et fælles regionalt/kommunalt sundhedshus skal kunne tilbyde. Det sker den 5. april i Helsingør.

Efter workshoppen samme dag er alle interesserede inviteret til at deltage i et åbent borgermøde om fremtidens sundhedshus.


Borgermødet finder sted på Kulturværftet den 5. maj kl. 15.30


Yderligere oplysninger: Bente Ourø Rørth, bente.ouroe.roerth@regionh.dk 

Redaktør