Blodplaster heler besværlige sår

Fodsår, der ikke vil hele, har store menneskelige omkostninger og koster derudover årligt det danske samfund omkring 5 mia. kr. Nyt plaster lavet på patientens eget blod kickstarter helingsprocessen og mindsker risikoen for nye infektioner

Diabetespatienter har risiko for at udvikle komplicerede fodsår, der heler dårligt, og det kan i de værste tilfælde føre til amputationer.

I et projekt på Nordsjællands Hospital er man i gang med at teste, hvordan man ved hjælpe af særlige plastrer – lavet af patientens eget blod – kan få ellers svære så til at hele hurtigere og bedre. Og indtil videre er resultaterne meget lovende for de medvirkende patienter.

Målet er, at få de besværlige sår til at hele på 20 uger. Nogle af de patienter, der deltager i projektet, har haft sår i over et år.

Patientens eget blod

Det særlige ved plastret er, at det udelukkende er lavet af patientens eget blod. En blodprøve centrifugeres og ved at skille hvide blodlegemer og plader fra resten af blodet, kan man på 30 minutter lave en lille gummilignende membran, der ligges på såret, og virker som plaster. Når membranen virker, sætter den både fart på selve helingen af såret og virker hæmmende på infektioner.

Et pilotstudie på det såkaldte Leucopatch-plaster har vist, at 2/3 af patienterne opnåede sårheling inden 20 uger.

International forskning

Behandlingen sker som led i et stort internationalt forskningsprojekt med op mod 250 patienter fra Danmark, Sverige og Storbritannien. Fra Danmark deltager udover Nordsjællands Hospital også en række andre hospitaler.


Se indslaget om blodplastre fra TV2 Lorry

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte forskningschef Lise Tarnow på 4829 3074
lise.tarnow@regionh.dk

Redaktør