Bedre vejledning til patienter med kronisk nyresvigt

Postdoc, ph.d., fysioterapeut Stig Mølsted har modtaget 260.000 kroner til forskning i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og smerter fra muskler og led, fysisk funktion, livskvalitet samt dødelighed hos patienter med kronisk nyresvigt.

En stor del af gruppen af patienter med kronisk nyresvigt er fysisk inaktive. Smerter i muskler og led hos patienterne er formodentlig en væsentlig årsag til den manglende fysiske aktivitet. Smerter fra bevægeapparat og fysisk inaktivitet kan endvidere influere negativt på fysiske funktioner og livskvalitet.

Til at undersøge denne sammenhæng, har Stig Mølsted, postdoc, ph.d., fysioterapeut, Neurologisk Afdeling og Reumatologisk Afdeling, netop modtaget 260.000 kr. af Lundbeckfonden.

På baggrund af forskningsresultaterne vil man kunne give bedre vejledning om fysisk aktivitet til patienter med kronisk nyresvigt og få mere viden om effekten af fysisk aktivitet på overlevelse hos denne gruppe af patienter.

Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem dialysecentre i Region Hovedstaden (Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet), samt Skåne Universitetshospital.

Projektet starter d. 1.marts 2015

For yderligere oplysninger: Stig Mølsted, stig.moelsted@regionh.dk

Redaktør