Bedre forløb for medicinske patienter

Hvordan kan vi sikre de akutte medicinske patienter et bedre og mere enkelt forløb? En hurtigt arbejdende gruppe med ledende klinikere og administrative eksperter inden for forløb, sikkerhed og LEAN skal nu knække koden.

Patienterne skal opleve veltilrettelagte, sammenhængende og sikre forløb af høj faglig kvalitet. Derfor skal vi videreudvikle og styrke hospitalets akutte behandling døgnet rundt – året rundt.

Under det strategiske indsatsområde Sammenhængende Patientforløb i Fokus og Forenkling ligger projektet ’fremtidens akutte modtagelse’.

Den første opgave, som en gruppe af ledende klinikere og administrative eksperter inden for forløb, sikkerhed og LEAN tager fat på, er kortlægning af de medicinske patienters forløb og identifikation af, hvor vi præcist kan sætte ind, for at sikre at patienternes behov for diagnostik og behandling imødekommes på et højt fagligt og sikkert niveau – og så hurtigt som muligt.

Projektgruppen leverer forslag til ændringer og justeringer i kapaciteten i løbet af de kommende måneder, så hospitalet kan iværksætte forandringerne inden sommerferien.

Yderligere oplysninger: konstitueret vicedirektør Tomas Joen Jakobsen, tomas.joen.jakobsen@regionh.dk

Redaktør