Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i Hillerød og Frederikssund

Her er, hvad du skal vide, hvis Arbejdstilsynet besøger dit afsnit.

Indenfor de næste 3-4 måneder kommer Arbejdstilsynet på tilsyn på Nordsjællands Hospital i både Hillerød og Frederikssund.

Endnu vides ikke noget nærmere om hvornår eller hos hvem. De går formentligt direkte ud på et/flere afsnit og spørger efter arbejdsmiljøgruppen.

Under besøget, som kan vare 6-8 timer, kan de også spørge helt tilfældige medarbejdere om de for eksempel ved, hvem der er deres arbejdsmiljøgruppe, om de ved, hvordan man prioriterer arbejdsmiljøindsatsen og om man ved, hvor APV-handleplanerne ligger.

Du kan finde dit afsnits IPL kort (APV-handleplaner) i genvejsboksen på forsiden af IntraNord under linket Arbejdspladsvurdering (APV/IPL).

Trivsel OP undersøgelsen bruges som kortlægning i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger. De danner basis for handleplaner for prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen, som der arbejdes med i afdelingen og registreres i IPL systemet.

Hvis der er spørgsmål eller uklarheder, så kontakt HR-Udvikling og Arbejdsmiljø på telefon 4829 7531.

Redaktør