Ambulante patienter skal have færre hospitalsbesøg

Patienter og personale kommer i spil på nye måder, når Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling afprøver ny organisering. Målet er behovsbestemt behandling af ambulante patienter.
Vent...

​Unødige hospitalsbesøg er spild af patienternes tid og samfundets ressourcer. Derfor lægger Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) an til en ny organisering af de ambulante tilbud, hvor både personale og patienter Kommer i spil på nye måder. 

Værdibaseret sundhed

Fremover skal der styres efter hvor mange patienter, der udredes til tiden, hvor mange der blev udredt på første besøg, efter om patienten føler sig inddraget eller ej samt en stigende anvendelse af telefon- og e-mail-konsultationer. Modsat hidtil, hvor DRG og produktivitetskrav har været styrende. 

- Alle faggrupper får med værdibaseret sundhed mulighed for at bringe deres faglighed i spil på nye måder. F. eks får lægerne større mulighed for at styre ud fra et fagligt perspektiv, i højere grad end en mere bureaukratisk styringsmodel giver mulighed for, og patienterne vil opleve at få et mere målrettet tilbud, siger ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen. 

Kun de patienter, der har det største behov for at blive tilset på hospitalet, skal ses her. Andre patienter skal fremover ses hos deres praktiserende læge.
LIA bidrager med projektet også til arbejdet med at udvikle en ny styringsmodel baseret på værdibaseret sundhed i Region Hovedstaden.
 
Skulle andre på Nordsjællands Hospital have gode ideer til, hvordan LIA og regionen kan arbejde med værdibaseret sundhed, må de meget gerne kontakte afdelingsledelsen på LIA.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor