Ambitioner, udsyn og nytænkning baner vejen for Patienternes Hospital

Den nye fælles regionale strategi Fokus & Forenkling var hovedtemaet ved dette års nytårskur, der blev afholdt 7. januar. Den samlede direktion præsenterede strategien.
Den fælles horisont for Fokus & Forenkling på Nordsjællands Hospital er, at der skal bygges et helt nyt hospital, som skal stå klar i 2020. Med det nye hospital har vi ifølge direktionen mulighed for at skabe nye løsninger, som kan understøtte det gode patientforløb og den gode patientoplevelse. Det skal ske gennem udsyn og innovative tilgange til teknologi, indretning og service.

Direktionen ønsker en kultur, hvor nye ideer udvikles og hvor vante forestillinger udfordres. Hospitalet skal lære af de bedste og hente inspiration fra hele verden og andre sektorer. I centrum for strategien står patienten og patientens behov.

Patienter og pårørende skal have den bedste og mest effektive behandling og excellente patientforløb. Og alle skal behandles med respekt og imødekommenhed og inddrages i behandlingen.

Forskningsmiljøerne skal styrkes. Det skal være nemt og attraktivt at forske på Nordsjællands Hospital. Og de stærke faglige miljøer skal virke som en magnet i forhold til at rekruttere eliteforskere og medarbejdere, der har lyst til at forske.

Medarbejderne anses som den allervigtigste ressource i strategien. Nordsjællands Hospital skal både kunne udvikle og tiltrække nye kompetencer. Og der skal sættes fokus på en ledelseskultur, som er både innovativ og kliniknær, ligesom ledelsestalenter skal udvikles og attraktive interne karriereveje skal synliggøres.

En sidste forudsætning for, at Nordsjællands Hospital kan blive toptunet til fremtiden er, at hospitalet forvalter sine ressourcer bedst muligt. Hospitalet skal være effektivt ved at løse de rigtige opgaver på den mest optimale måde.

Mantraet bliver: vi vil, kan og tør. For Patienternes skyld.
Redaktør