Akutmodtagelsen er indgang for patienter med COVID-mistanke

Alle patienter, som er indlæggelseskrævende, og som mistænkes for at have COVID-19, skal fremover tages i mod i Akutmodtagelsen i Hillerød.
Vent...

​Akutmodtagelsen i Hillerød bliver fremover indgangen til hospitalet for indlæggelseskrævende patienter, hvor der også er mistanke om COVID-19.

Tidligere er alle patienter, der har haft brug for indlæggelse og med mistanke om COVID-19 blevet taget i mod i Akuthuset (det tidligere Ambulatoriehuset). Da smittetrykket i Danmark er faldende, er der ikke brug for det samme set-up og derfor lukkes Akuthuset.

Sådan tager Akutmodtagelsen i mod

Alle patienter, der henvender sig til Akutmodtagelsen bliver podet og får et mundbind på. Dette sker som en del af den generelle screening for COVID-19. De patienter, der ikke har symptomer på COVID-19, skal beholde mundbindet på, indtil der er svar på podningen.

Patienter med tydelige symptomer på COVID-19 bliver isoleret på en stue i Akutmodtagelsen. Hvis patienten har en anden sygdom som den primære, skal patienten indlægges i stueisolation i den afdeling, som er relevant i forhold til grundsygdommen.

Patienter, hvor COVID-19 overstiger grundsygdommen, kan efter en intern visitation overflyttes til COVID-afsnittet i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor