​​Dorte Lindstrøm Vilstrup og Kristoffer Marså udgør afdelingsledelsen for den nye afdeling. De har begge en fortid på Nordsjællands Hospital.

Stærkt lederteam er klar til ny afdeling

​Erfaren og udviklingsfokuseret lederduo er klar til at stå i spidsen for Nordsjællands Hospitals nye afdeling. En afdeling for patienter med flere diagnoser og behov for koordinerede forløb på tværs af sektorer. 


Vent...

Der skal i løbet af de kommende måneder opbygges en ny afdeling, Akut Geriatrisk Afdeling, for patienter med intern medicinske diagnoser og med et behov for koordinerede forløb mellem hospital, almen praksis og kommunerne. I spidsen for det arbejde og den videre drift er der nu sat navne på afdelingsledelsen; henholdsvis cheflæge Kristoffer Marså og chefsygeplejerske Dorte Lindstrøm Vilstrup.Chefsygeplejerske Dorte Lindstrøm Vilstrup (45) kommer fra en stilling som klinisk specialist og underviser på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forinden var hun afdelingssygeplejerske med ansvar for etablering af Uddannelseshospitalet i Frederikksund, der til foråret bliver et sengeafsnit i netop Akut Geriatrisk Afdeling. Hun kommer med bred erfaring som konsulent, lektor og udviklingsansvarlig fra en række stillinger inden for sundhed og sundhedsuddannelse, der alle har haft udvikling, ledelse og tværsektorielt samarbejde som fokus.

Hun er uddannet som sygeplejerske i 2003 og er sundhedsfaglig kandidat fra Københavns Universitet, 2008, og er aktuelt i gang med en lederuddannelse på Copenhagen Business School.

Dorte Lindstrøm Vilstrup tiltrådte ​stillingen som chefsygeplejerske den 1. december 2022Cheflæge Kristoffer Marså (50) er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002 og er speciallæge i lungemedicin og specialist i palliativ medicin. Han kommer fra en stilling som overlæge på Arresødal Hospice og har før det arbejdet som både specialeansvarlig overlæge for lindrende behandling på Herlev og Gentofte Hospital og som leder af Dokumentation og Vidensdeling ved Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Derudover har han erfaring fra som læge fra en række hospitaler i hovedstadsområdet, herunder også Nordsjællands Hospital.


De seneste år har Kristoffer Marså haft et gennemgående fokus på patient- og pårørendecentreret behandling, rehabilitering og det palliative område samt tværsektorielt samarbejde, hvilket vil blive kerneområder på den kommende Akut Geriatriske Afdeling. Det er også inden for disse fagområder, at Kristoffer Marså har forsket og sidder i en lang række af udvalg og bestyrelser på både dansk og europæisk niveau; blandt andet bestyrelsen for Dansk Selskab for Palliativ Medicin og i flere udvalg under European Respiratory Society.

Kristoffer Marså tiltræder stillingen som cheflæge 1. februar 2023

Akut medicinsk pleje og koordinerede forløb

Akut Geriatrisk Afdeling bliver en ny, selvstændig afdeling på Nordsjællands Hospital. Afdelingen vil modtage de første patienter i foråret 2023 og være fuldt etableret i 2024 med 28 senge på Nordsjællands Hospital - Frederikssund, otte akutsenge i den fælles akutmodtagelse på hospitalet i Hillerød samt en udekørende og udskrivende funktion fra Det Tværsektorielle Team. 

Afdelingen bliver ikke udelukkende for ældre, multisyge patienter. Også yngre multisyge med behov for akut medicinsk pleje og et koordinerende forløb med primær sektor vil kunne indlægges på afdelingen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor