Web-stuegang og apps: Forskere går nye veje for tarmpatienter

​Et nyt forskningssamarbejde mellem medicinalfirmaet Ferring og Nordsjællands Hospital kombinerer den nyeste forskning i en række almindelige tarmsygdomme med mobil-apps og webstuegang.
Forskningen kan få betydning for de mange tusinde danskere, der lider af tarmsygdomme som irritabel tyktarm og kronisk tarmbetændelse.

Nordsjællands Hospital har indgået et samarbejde med medicinalfirmaet Ferring til fire millioner kroner til forskning i behandling af en række almindelige tarmsygdomme via apps og webkonsultationer – under ét kaldet eSundhed. Med pengene kan hospitalet forske i eSundhed de næste tre år og udvide allerede eksisterende tilbud.

Der er i dag en stigende fokus på tarmbakteriers indvirkning på alt fra depression til diabetes. Og det er netop forskning i tarmbakterier og behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, irritabel tyktarm og leversygdomme, der bliver hovedopgaven for det nye laboratorium, der til daglig vil blive ledet af professor i eSundhed og epidemiologi ved Nordsjællands Hospital, Pia Munkholm.

 

- Vi arbejder allerede med at give en række patienter kontrol over deres sygdomme ved brug af fx apps, hvor de selv kan monitorere udvikling og påbegynde en behandling inden sygdommen for alvor blusser op. Med det nye samarbejde med Ferring kan vi sætte yderligere tryk på den forskning, og dykke mere ned i tarmbakteriernes betydning for sygdomsforløbene, siger Pia Munkholm.

 

Tarmsygdommene, der skal forskes, i har store konsekvenser i hverdagen for den enkelte og samfundet. Der er mange sygedage, og mulige indlæggelser og operationer forbundet med sygdommene. Ved at give patienterne et lille prøvekit og en app, kan patienterne selv opdage og standse en opblussen af sygdommen. Cirka hver femte dansker har irritabel tyktarm.

 

Det nye forskningslaboratorium, der officielt blev åbnet tirsdag den 30. august, kommer til at hedde Ferring Gastromedicinsk Laboratorium for eSundhed og får til huse på Nordsjællands Hospital – Frederikssund.

Forskning i LowFODMAP-diæten

Samarbejdet med Ferring giver mulighed for forskerne blandt andet at kaste over den såkaldte LowFODMAP-diæt, der oplever stigende popularitet i Danmark. Diæten, hvor en række fødevare udelukkes for så langsomt at blive genintroduceret, bevirker at gasudvikling i tarmene mindskes og dermed også mavesmerter og diarréer for netop denne type patienter. Ved at kombinere eksisterende viden, med patienternes egne målinger med apps og hjemmekits er der forskernes mål, at undersøge diætenes indvirkning på tarmenes bakterier i detaljer.

 

En bank fuld af afføring

Forskningsgruppen under Pia Munkholm har allerede etablereret en biobank med hundredvis af fæcesprøver fra mavetarmpatienter. Med midlerne fra Ferring er det nu muligt at sikre prøverne de rette omgivelser – fx temperaturer ned til -80 grader. Noget der vil komme forskning i tarmflora til gavn i årtier fra nu.

 

Nordsjællands Hospital har i forbindelse med forskningen som de første i Danmark ansat en eSundhedssygeplejerske, der går web-stuegang på 120 IBD-patienter hver dag (patienter med inflammatoriske tarmsygdomme). Fra appen Constant-Care©, som forskerne på Nordsjællands Hospital har udviklet, guides patienten til behandling ved sygdomstilbagefald, uanset hvor de er i verden.

 

Strategisk forskning

Det nye forskningsområde er en naturlig del af Nordsjællands Hospitals forskningsstrategi.


- Vi vil være kendte for at forske i de store, almindelige sygdomme. Dem som kan ramme os alle, og der, hvor vi kan gøre en forskel for de mange. Det nye laboratorium er et glimrende eksempel på, hvordan vi kan forske til umiddelbar gavn for patienten, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.


Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser også mulighederne i det nye forskningsfelt:

- Det nye laboratorium på Nordsjællands Hospital er allerede i gang med at sætte standarder for, hvordan patienter kan tage styring over deres eget sygdomsforløb. Det er et forbilledligt eksempel på, hvordan man kan kombinere patientinvolvering i form af eSundhed med førsteklassesforskning i tarmbakterier og dermed give behandling for de 10-20 procent af alle danskere, der lider af denne type tarmsygdomme, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Medicinalfirmaet Ferring støtter laboratoriet med fire millioner kroner.

- Forskning i mikrobiomet har allerede ændret vores måde at se på sundhed og sygdomme på, men der er stadig mange uafklarede sammenhænge, som vi endnu ikke kender eller forstår. Vi støtter forskningen på dette felt for med tiden at kunne tilbyde en helt individuel behandling af patienter med irriteret tarm, siger Per Falk, der er Executive Vice President R&D and Chief Scientific Officer for Ferring.

Fakta

Mikrobiomet

Tarmenes bakterier udgør cirka 2 kilo hos et voksent menneske og kan i dag betragtes som et selvstændigt organ, hvis betydning endnu ikke er kortlagt.

Om irritabel tyktarm

Irritabel tarm er den mest bekostelige mave/tarmlidelse i Danmark.
Cirka en million danskere lider af irritabel tyktarm.

Medicinalfirmaet Ferring støtter den gastroenterologiske forskningsgruppe med 4 mio kr.

CCF (Colitis Crohn Foreningen) støtter LowFODMAP-projektet med 100.000.kr.

Hvordan fungerer selvmonitorering hos tarmpatienterne med eSundhed?

Patienter kan ved hjælp af en smartphone, en app og en lille målepind, som minder om en graviditetsprøve, teste deres fæces' indhold af betændelse.
Resultatet vises på patientens smartphone i trafiklysfarverne rød, gul og grøn. Prøvens resultat fremgår af en streg, som fremkommer på pinden. Ved hjælp af en smartphone og en app kan patienterne indføre resultatet i et computerprogram Constant-Care©, som vil vise, om deres tarmbetændelse er i fare for at blusse op eller allerede er i svær aktivitet.
Patienterne rustes dermed til at følge deres sygdom og periodevis øge en gavnlig medicinindtagelse.

Udviklingen af systemet er foregået i samarbejde mellem Calpro A/S i Norge og Nordsjællands Hospital.

 

For yderligere oplysninger

Professor Pia Munkholm

48 29 20 78 / 40 85 84 94

 

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth
48 29 30 01


Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via pressevagten på tlf.: 70 20 95 88 

 

Lindsey Rodger, Ferring Lægemidler

+41 58 451 40 23

 

Redaktør