Ventesituationen for akutpatienter forbedres

Patienter, der kommer til Akutmodtagelsen i Hillerød, bliver fremover inddelt i to grupper alt efter, om de skal behandles for en skade eller en sygdom. Målet er at forbedre ventetidsoplevelsen.

​Fra den 29. august får patienter, der ankommer i Akutmodtagelsen udleveret enten et blåt eller grønt postkort. Farven indikerer, om patienten skal udredes eller behandles for en skade eller en sygdom, og hvor patienten skal tage plads i venteområdet. Postkortet forklarer, hvordan patienterne fordeles mellem behandlerne, og hvorfor der kan opstå ventetid.

- Målet med tiltaget er at ’tage patienterne i hånden’ og give dem en oplevelse af et godt besøg på trods af ventetid, men også at give en større forståelse for, hvorfor der kan være variation i ventetiden, fortæller ledende oversygeplejerske i Akutafdelingen Britt Holmgaard.

I venteområdet vil sygeplejersker med henholdsvis blå og grønne veste hjælpe de ventende i tilsvarende farvezone, hvis de har spørgsmål eller har behov for hjælp til fx smertestillende medicin.

Tiltaget er en del af regionens strategiske indsatsområde Ventet & Velkommen og er tilsvarende implementeret i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Redaktør