Ved du, hvem der kigger i din journal og medicinoplysninger?

​Ansatte i sundhedsvæsenet har lovlig adgang til dine sundhedsoplysninger, hvis du er i aktuel behandling. Kun den læge, sygeplejerske eller lægesekretær, der er involveret i din behandling, kan få lovlig adgang til dine sundhedsdata.

​Adgangen er en vigtig forudsætning for, at du som patient får den rigtige behandling uanset, hvor du kommer hen i systemet, men der findes eksempler på misbrug. Forestil dig, at en læge, du kender, uberettiget tjekker dine oplysninger.

Heldigvis kan du selv holde øje med, om nogen kigger i dine sundhedsoplysninger – det er der bare ikke rigtig nogen, der ved. De fleste danskere kender til muligheden for at se deres personlige sundhedsdata på sundhed.dk, men kun 14 % af danskerne kender funktionen Min Log, hvor du kan tjekke, hvem der har kigget i din journal og medicinoplysninger. Det gør Min log til den mindst kendte og anvendte funktion blandt sundhed.dk’s personlige tjenester.

”Vi er overraskede over, at så få danskere har kendskab til Min Log, som skaber både overblik og tryghed på sundhed.dk Her kan du selv overvåge, hvorvidt dine sundhedsoplysninger bliver tjekket af uberettigede sundhedsfaglige personer,” siger bestyrelsesformand for sundhed.dk, Jens Stenbæk.

Danskerne ønsker gennemsigtighed

Der er stor forståelse blandt danskerne for, at deres sundhedsoplysninger deles, særligt når det gælder akutte situationer. 83 % er enige, og 11 % er delvist enige i, at behandlere, der ikke kender dem i forvejen, skal have fuld adgang til deres sundhedsoplysninger, hvis de bliver akut syge. Og det er godt, mener Jens Stenbæk, da det blandt andet mindsker risikoen for fejlbehandlinger:

”Sundhedsdata er tilgængelige for at sikre, at patienten får den rette behandling uanset, hvor vedkommende kommer hen i sundhedsvæsenet. I akutte situationer kender behandlerne ikke patientens sygdomshistorie eller allergier, men skal alligevel kunne reagere hurtigt. Her er adgangen til sundhedsdata en stor hjælp.”

Digitaliseringen af sundhedsvæsnet skaber på den måde både et bedre overblik for sundhedspersonalet og for borgerne. Men hvor sundhedsvæsenet allerede har de digitale muligheder integreret som en fast del af deres arbejdsgang, mangler danskerne stadig at udnytte fordelene ved tjenester som f.eks. Min Log til fulde.

Fakta:

Hvordan fungerer Min Log?

Når en behandler i sundhedsvæsenet eller på apoteket slår op i dine personlige sundhedsdata via sundhed.dk, registreres det i Min log, som kun du har adgang til. Du kan derfor til enhver tid kontrollere, hvem der har set dine oplysninger på sundhed.dk inden for de seneste to år, samt hvilke oplysninger de har set. På den måde kan du sikre dig, at oplysningerne ikke bliver misbrugt.

Derfor bør du tjekke, hvem der ser dine sundhedsdata/fordelene ved Min Log.
 • Anvendelsen af Min Log kan både give et bedre og mere trygt forløb for borgerne, men det kan også være med til at minimere eventuelle fejl.
 • Du har mulighed for at selv tage styringen i dit sygdomsforløb, hvis du fx venter på en henvisning til sygehuset eller lignende og kan se, at dine oplysninger ikke er blevet tjekket endnu.
 • Sundhedsoplysninger er personfølsomme data, og der kan være detaljer, som man ikke har lyst til at dele med andre end sine behandlere. Min Log giver dig mulighed for at overvåge dette.
 • National Sundheds-it og regionerne laver løbende stikprøver for at sikre informationssikkerheden; at data håndteres fortroligt, at datas integritet bevares og ikke ændres uden autorisation, og at data er tilgængelig for dem, som må og skal bruge den. Sikkerhed kan dog ikke gøre det alene, og sikkerhed må derfor suppleres af åbenhed og transparens, så borgerne selv kan følge med i brugen af deres data. Det giver Min Log mulighed for.

Sådan tjekker du selv, hvem der har set dine sundhedsdata

 • Gå ind på sundhed.dk
 • Log på med NemID eller nøglefil
 • Vælg fanen Min Log
 • Vælg den ønskede periode (op til 2 år) og vær opmærksom på navne eller steder, du ikke kan genkende fra dit behandlingsforløb.

Hvilke opslag registreres i Min log?

Alle opslag i personlige sundhedsdata via sundhed.dk registreres i Min Log. Ligeledes registreres opslag i e-journal-systemet via sygehuse samt opslag i Det fælles medicinkort uden om portalen sundhed.dk.

Min Log kan derimod ikke vise opslag i systemer, der ikke er koblet til portalen sundhed.dk – f.eks. den praktiserende læges opslag i eget journalsystem eller sygehusansattes opslag på sygehusenes i lokale journalsystemer.

Fakta om danskernes holdning til sundhedsdata

 • Danskerne ønsker gennemsigtighed – Der er stor forståelse blandt danskerne for, at deres sundhedsoplysninger deles, særligt når det gælder akutte situationer. 83 % er enige, og 11 % er delvist enige i, at behandlere, der ikke kender dem i forvejen, skal have fuld adgang til deres sundhedsoplysninger, hvis de bliver akut syge.
 • Adgang til egne data – 80 % af danskerne mener samtidig, at de som brugere af sundhedsvæsnet bør kunne følge med i deres egne data via en sikker internetløsning. 57 % af danskerne vil gerne selv kunne overvåge, om deres sundhedsdata ses af andre. 37 % mener, at det skal suppleres af kontrol fra myndigheder. Kun 14 % er klar over, at de faktisk har muligheden.

Misbrug af adgangen til sundhedsdata

 • Det er kun sundhedsfaglige med en patient i aktuel behandling, der ifølge loven må kigge i den pågældende patients patientjournal.
 • Der findes eksempler på misbrug af adgangen til patientjournaler, flere af disse er blevet afsløret ved hjælp af Min Log på sundhed.dk. 
​​​​​
Redaktør