​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vaccination mod COVID-19

​Se hvor og hvordan, du kan blive vaccineret mod COVID-19 - denne side opdateres løbende. 

Fra og med den 15. maj bliver der ikke længere sendt invitationer ud til vaccination mod COVID-19. Det er dog fortsat muligt at modtage COVID-19 vaccination, og anbefalingen er, at man færdiggør sit vaccinationsforløb.

Hvis du har booket en tid til vaccination efter afrunding af vaccinationsprogrammet, vil tidsbestillingen hverken blive aflyst eller rykket. Du vil derfor fortsat skulle møde op til vaccinationstiden.

Borgere der er fyldt 18 år kan, hvis de ønsker det, få 1. og 2. vaccination,  samtblive revaccineret med 3. stik 3 måneder efter de har modtaget anden vaccinedosis. Man vil dog ikke længere modtage en invitation til vaccination.

Derudover kan borgere, som er i særlig risiko for smitte og for et alvorligt sygdomsforløb, blive visiteret til en booster-vaccination hen over sommeren. Det er borgerens læge, enten praktiserende læge eller behandlingslæge på hospitalet, som kan visitere til en booster-vaccination.

Børn og unge under 18 år vil fra 1. juli 2022 ikke længere blive tilbudt 1. stik. Fra den 1. september 2022 vil det heller ikke være muligt for børn og unge under 18 år at få 2. stik.

I Region Hovedstaden kan man blive vaccineret mod COVID-19 i vaccinationscentre, ved praktiserende læge og på apoteket. OBS: Apotekerne tilbyder for nuværende kun vaccination med Comirnaty-vaccinen fra Pfizer-BioNTech.​


Mulighed for booster-vaccination over sommeren til personer i særlig risiko

Borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og som samtidig har risiko for at blive smitte, har mulighed for at modtage en booster-vaccination hen over sommeren.

Booster-vaccination forstås som 4. stik og alle stik, der følger derefter.

Det er din læge, som kan visitere dig til booster-vaccination indtil det generelle vaccinationsprogram starter – forventeligt 1. oktober 2022. Det kan både være din egen praktiserende læge eller din behandlende læge på hospitalet, hvis du er i et aktivt forløb. 

Lægen vil vurdere om du kan visiteres til booster-vaccination ud fra en aktuel og individuel helhedsvurdering af:

 • ​Risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19 – her spiller alder også ind.
 • Risikoen for smitte med COVID-19
 • Den formodede immunitetsstatus ved booster-vaccination. Herunder en vurdering af hvor lang tid der er gået siden sidste vaccination og forventet tid til næste vaccinationstilbud – der skal således gå mindst 3 måneder mellem booster-vaccinationer og der forventes beskyttende immunitet i mellem 3 og 4 måneder.

Når du er visiteret til et booster-stik kan du booke tid til vaccination på vacciner.dk, eller du kan møde op i vaccinationscenter uden tidsbestilling. Du vil således ikke modtage en invitation i e-Boks.

Se hvor du kan blive vaccineret i afsnittet ”hvor kan jeg blive vaccineret?”

Booster-vaccination vil som udgangspunkt foregå med denne samme vaccinetype, som blev givet i forbindelse med primærvaccination (1. og 2. stik) og ved 3. stik.​Hvad gør jeg, hvis jeg mangler 1., 2. eller 3. vaccinationsstik?

Det er fortsat muligt at modtage COVID-19-vaccination, og anbefalingen er, at man færdiggør sit vaccinationsforløb.

Borgere der er fyldt 18 år kan, hvis de ønsker det, få 1. og 2. vaccination. 

Borgere over 18 kan også blive revaccineret med 3. stik tre måneder efter de har modtaget anden vaccinedosis.

Fra og med den 15. maj vil der ikke længere blive sendt invitationer ud til vaccination mod COVID-19.

Se hvor du kan blive vaccineret i afsnittet "hvor kan jeg blive vaccineret?".​Hvornår starter efterårsvaccinationsprogrammet?

Vaccinationsprogrammet for COVID-19 forventes at genstarte den 1. oktober 2022. Nogle af de mest sårbare grupper (fx plejehjemsbeboere og de allerældste) kan få tilbuddet om COVID-19 vaccination fra midten af september. Ligeledes kan de allermest sårbare få en booster-vaccination hen over sommeren – dette kræver visitation fra læge.

Sundhedsstyrelsen planlægger, at efterårets vaccinationsindsats målrettes mod COVID-19 målrettes personer på 50 år og ældre, samt personer yngre end 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 – fx personer med et svært nedsat immunforsvar.​​Tidsbestilling er ikke længere nødvendigt

Fra den 15. maj behøver du ikke bestille tid, hvis du skal vaccineres mod COVID-19 i et af de regionale vaccinationscentre. Du kan blot møde op i vaccinationscentret åbningstid.

Tidsbestillinger, som allerede er foretaget efter de angivne datoer for afrundingen, aflyses eller rykkes ikke.

Du kan se vaccinationscentrenes åbningstider på regionh.dk.​

Personer der har modtaget en invitation til 1. 2, eller 3. stik, og personer som skal have booster-stik kan fortsat bestille tid på vacciner.dk eller via Region Hovedstadens corona callcenter, men kan også benytte regionens drop-in tilbud.

Personer der skal vaccineres 1., 2. eller 3. gang, og som ikke har en invitation, kan ikke bestille tid på forhånd, men kan benytte alle regionens drop-in tilbud.

COVID-19 vaccination på apoteket foregår som udgangspunkt fortsat uden tidsbestilling. De praktiserende læger vaccinerer både med og uden tidsbestilling.

Du kan derfor med fordel tjekke det enkelte apotek eller den enkelte lægepraksis hjemmeside for mere information om, hvordan det foregår. ​Hvor kan jeg blive vaccineret?

I Region Hovedstaden kan du blive vaccineret mod COVID-19 i vaccinationscentre, ved praktiserende læger og på apoteket.

Du kan modtage både 1., 2., 3. og booster-stik ved både praktiserende læge, på apoteket og i de regionale vaccinationscentre. Ved alle vaccinationssteder gælder det, at man ikke længere skal have en invitation for at blive vaccineret.

Hvis du skal have 1., 2. og 3. stik skal du dog fortsat opfylde Sundhedsstyrelsens generelle kriterier for COVID-19-vaccination. For at modtage booster-stik skal du være visiteret af din behandlingsansvarlige læge på hospitalet eller din praktiserende læge.

COVID-19-vaccination i regionale vaccinationscentre

Vaccination i de regionale vaccinationscentre kan ske uden tidsbestilling, så du kan droppe in frem til 30 minutter før vaccinationscentret lukker.

I de regionale vaccinationscentre er det kun sundsfaglige medarbejdere, der står for at vaccinere.

Personer, der har modtaget en invitation til 1. 2, eller 3. stik, og personer som skal have 4. stik kan fortsat bestille tid på vacciner.dk eller via Region Hovedstadens corona callcenter, men kan også benytte regionens drop-in tilbud.

Personer der skal vaccineres 1., 2. eller 3. gang, og som ikke har en invitation, kan ikke bestille tid på forhånd, men kan benytte drop-in tilbuddet.

Se adresser og åbningstider på de regionale COVID-19 vaccinationscentre:

Se oversigt over vaccinationscentre i Region Hovedstaden

COVID-19-vaccination ved praktiserende læge

Du vælger selv, hvilken praktiserende læge du vil vaccineres hos. Det behøver således ikke være din egen praktiserende læge.

Det er frivilligt om den enkelte lægepraksis vil deltage i ordningen. De praktiserende læger vaccinerer både med og uden tidsbestilling. Få mere information om, hvordan det foregår på den enkelte lægepraksis hjemmeside.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan se, hvilke praktiserende læger, der tilbyder COVID-19 vaccination.

OBS: Nogle lægeklinikker kan have pauseret tilbuddet om COVID-19 vaccination midlertidigt.

COVID-19-vaccination på apoteket

Vaccination på apoteket foregår som udgangspunkt uden tidsbestilling. Få mere information om, hvordan det foregår på de enkelte apotekers hjemmeside, eller ved at kontakte det enkelte apotek direkte.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan se, hvilke apoteker, der tilbyder COVID-19 vaccination.

Nogle apoteker kan have pauseret tilbuddet om COVID-19 vaccination midlertidigt. Du kan evt. orientere dig på de enkelte apotekers hjemmeside.

OBS: Apotekerne tilbyder aktuelt kun vaccination med Comirnaty-vaccinen fra Pfizer/BioNTech.​​​

COVID-19-vaccination på hospitalet

Hospitalerne kan vælge at tilbyde COVID-19-vaccination til visse patientgrupper. Det drejer sig blandt andet om visse patienter med et stærkt nedsat immunforsvar, som er i et aktivt hospitalsforløb og skal have booster-vaccination.
Samt patienter i et aktivt hospitalsforløb, som har vanskeligt ved at blive vaccineret i andre vaccinationstilbud (vaccinationscenter, apotek eller læge), fx socialt udsatte.

Det er det enkelte hospital, som vurderer, om du kan tilbydes COVID-19 vaccination på hospitalet.

Udkørende funktioner

Beboere på plejecentre og bosteder tilbydes vaccination via en udkørende funktion. Øvrige borgere, der ikke har mulighed for at forlade hjemmet, kan ligeledes vaccineres i hjemmet. Kontakt din bopælskommune for at høre, om du har mulighed for at blive vaccineret via udkørende funktion.​
Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du generelle spørgsmål eller brug for hjælp?

Læs om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Se Sundhedsstyrelsens svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Se Statens Serum Instituts svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Coronapas efter vaccination - læs de oftest stillede spørgsmål og svar om coronapas efter vaccination på sundhed.dk.

Hvis du har spørgsmål til hvordan du kan blive vaccineret, eller fejlregistrering af COVID-vaccination kan du ringe til Region Hovedstadens coronacallcenter på tlf. 38 66 00 00

Region Hovedstadens coronacallcenter kan også benyttes til tidsbestilling for borgere uden NemID der enten er inviteret til 1., 2., eller 3., vaccination eller skal have booster-stik.

Åbningstider: 

 • Mandag - fredag: 8-12 og 13-16 (telefonen er lukket mellem 12 og 13)
 • Helligdage og weekender: Lukket

Har du spørgsmål af sundhedsfaglig karakter?

Kontakt din egen læge, hvis du har spørgsmål til din egen situation – f.eks. hvis du er i tvivl om, du kan tåle vaccinen.​Vaccination af udlandsdanskere og udlændinge

Personer uden et dansk CPR-nummer og udlandsdanskere, der ikke er sygesikret i Danmark, kan blive vaccineret, hvis de opfylder nedenstående betingelser Dette gælder for både 1., 2. og 3. vaccinestik.​

For at blive vaccineret skal du: 

 • have været i Danmark i mere end 14 dage og
 • have et samlet ophold i landet på mere end 30 dage.
 • Opfylde krav for, hvornår man tilbydes vaccination mod COVID-19

Bemærk: Det primære formål med dit ophold må ikke være vaccination.

Opfylder du ovenstående krav, kan du tilbydes vaccination, uden tidsbestilling:

 • I alle Region Hovedstadens vaccinationscentre
 • Ved de praktiserende læger, der tilbyder vaccination mod COVID-19

Det er en god idé at medbringe dokumentation for dine foregående stik, hvis du skal have enten 2., eller 3.  vaccinationsstik.

Husk billede-ID

Uden billede-ID kan du ikke blive vaccineret. Husk derfor ID eller anden legitimation med billede, fx pas. Hvis du er EU-borger, skal du også medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Vaccinepas

Når du er vaccineret, får du et internationalt vaccinationskort som dokumentation. ​​Antal gennemførte vaccinationer i Region Hovedstaden

Statens Serum Institut opdaterer dagligt deres oversigt over udviklingen i antallet af vaccinationer i Danmark. 

Her kan du også se en opdateret opgørelsen over antal vaccinationer i Region Hovedstaden.

Du kan finde en vejledning til vaccinationsoversigten - også kaldet "SSI's interaktive vaccinationsdashboard” - på seruminstituttets hjemmeside.
Vaccination af gravide og ammende

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at uvaccinerede gravide i 1., 2. og 3. trimester bliver vaccineret. Ammende kan vaccineres med det samme. Det er frivilligt og gratis at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsens anbefaling bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger, samt rådgivning fra eksperter.

Vaccinerne, der bruges i det danske vaccinationsprogram, fra Pfizer/BioNTech og Moderna har i følge Sundhedsstyrelsen samme beskyttende effekt hos gravide og ammende som hos personer, der ikke er gravide eller ammer.

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at der ikke er set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19.

Gravide og ammende kan få de samme bivirkninger som andre efter vaccination. Der vil i langt de fleste tilfælde være tale om milde bivirkninger. De milde bivirkninger kan være træthed, hovedpine og feber og varer typisk et par dage. I sjældne tilfælde kan der opstå allergiske reaktioner.

Har du spørgsmål om vaccination til gravide eller ammende?

Se også Sundhedsstyrelsens pjece: 
Information til gravide og ammende om vaccination mod COVID-19​​Vaccination af børn og unge under 18 år stopper

Da børn og unge kun meget sjældent bliver alvorligt syge af COVID-19 med Omikron-varianten, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at børn og unge under 18 år ikke skal tilbydes 1. stik fra den 1. juli 2022. Fra den 1. september 2022 vil det heller ikke være muligt for børn og unge under 18 år at få 2. stik.

Ganske få børn vil fortsat have mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Det drejer sig om børn, som er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det er praktiserende læge eller behandlende læge på hospitalet, som vurderer barnets behov for vaccination.

Hvis man har booket en tid til vaccination for en borger under 18 år, vil man fortsat kunne vaccineret, da tider ikke aflyses.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.​
Er der fejl i registreringen af din vaccination?

Hvis der er fejl i registreringen af din vaccination, kan du prøve følgende:

 1. Log på www.sundhed.dk med NemID og tjek, om dine vaccinationer er registreret med korrekte datoer.
 2. Hvis dine vaccinationer er registreret korrekt på sundhed.dk, men det alligevel er forkert i de to apps "MinSundhed" og "Coronapas", kan du prøve at af- og geninstallere den relevante app. 

Hvis ovenstående ikke løser problemet, så skriv til Region Hovedstadens administration med Digital Post via borger.dk (login med NemID) 

Du skal oplyse følgende:

 • CPR-nummer
 • Tid og sted for din vaccination
  (Navn på vaccinationscenter eller navn og adresse på lægehuset)  
 • Hvilke vacciner du har fået
  (Pfizer, Moderna eller AstraZeneca)

Vaccinationscentrene i Region Hovedstaden har fra september 2021 ændret placering for at sikre mere permanente løsninger. De nye vaccinationscentre har beholdt de daværende vaccinationscentres autorisation i det Fælles Medicin Kort (FMK), men centrene har blot fået nyt ​


Redaktør