Som udskrivelseskoordinator er sygeplejerske Samar Ismail med til at sikre kortere patientforløb og en tryggere indlæggelse for den enkelte patient på Øre-, Næse- og Halsafdelingen. 

Udskrivelsen begynder ved indlæggelsen

​Så snart en patient indlægges på Øre-, Næse- og Halsafdelingen, går afdelingens udskrivelseskoordinator i gang med at planlægge udskrivelsen af patienten.

Vent...

-Vi stiler efter, at patienterne indenfor de første dage på afdelingen møder udskrivelseskoordinatoren. Jeg er inde og hilse på patienten for at tale om udskrivelsen. Herefter går jeg i gang med at samle alle tråde og koordinere udskrivelsen med afdelingens sygeplejersker, læger, kommune samt patient og pårørende, fortæller sygeplejerske Samar Ismail, der er afdelingens udskrivelseskoordinator.

​Tryghed mellem overgange i patientens forløb

Funktionen som udskrivelseskoordinator har sygeplejerskerne Samar Ismail og Mette Senniksen selv taget initiativ til. Samar er ansat to dage om ugen for at sikre den bedst mulige udskrivelse af patienterne. Ugens øvrige dage er hun en del af personalet på afdelingen, og bidrager til at sikre den gode udskrivelse.

Selvom funktionen kun har eksisteret i fire måneder, er afdelingsledelsen ikke i tvivl om, at udskrivelseskoordinatoren giver patienterne trygge og sammenhængende patientforløb:  

-Jeg er stolt over, at sygeplejerskerne i Øre, Næse og Halsafdelingen har fagligt fokus på, at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Det viser, at de har et helhedssyn omkring patientens situation og forståelse for den betydning, det har for patienterne, at der er styr på og tryghed omkring overgange i deres forløb, fortæller ledende oversygeplejerske Henriette Pauline Petersen.

​Hjælp til de komplicerede patientforløb

Det er især de mere komplicerede forløb som cancerpatienter, der har brug for ekstra støtte og hjælp efter en indlæggelse. Her kræver det et tæt samarbejde med visitationen i kommunen, patienten og med patientens pårørende, for at patienten kan vende hjem igen til en ny hverdag. Men det kan også være ældre, eller socialt udsatte patienter, der ikke har nogle pårørende eller støtte efter en indlæggelse, og hvor det kræver ekstra planlægning at få patienten hjem med de rette hjælpemidler.

Har patienten for eksempel brug for et nødkald i eget hjem, bestilles det hos kommunen allerede ved indlæggelsen, da der er nogle dages leveringstid. På den måde undgår patienten flere dage på afdelingen end højst nødvendigt ved at den rette hjælp og støtte tænkes ind fra start. 

​Mere tid til den enkelte patient

En væsentlig fordel ved den nye funktion er også, at sygeplejerskerne på afdelingen får mere tid til plejen af den enkelte patient, når der er en udskrivelseskoordinator, der tager over på den administrative del omkring patienten. 

- Ved at indtænke udskrivelse hurtigt i patientforløbet oplever jeg, at mine kolleger får mere tid til patienterne da de ikke skal have så mange administrative opgaver.

Jeg håber, at funktionen som udskrivelseskoordinator giver patienterne en bedre og tryggere udskrivelse i overgangen mellem afdelingen og kommunerne, fortæller Samar Ismail.

I sidste ende håber Samar Ismail også, at afdelingen med den nye funktion vil opleve færre utilsigtede hændelser omkring udskrivelsen, men også at sygeplejerskerne i afdelingen bliver mere vidende om mulighederne ved udskrivelser/overgange.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor