LUP viser, at vi kan gøre det bedre

​Der er en fremgang i patienttilfredsheden generelt i forhold til tidligere, men hospitalet ligger som resten af Region Hovedstaden stadig under landsgennemsnittet inden for de fleste områder i den årlige undersøgelse af patientoplevelser. - Det kan vi gøre bedre, siger Bente Ourø Rørth.


Vent...
Hvert år spørges patienter over hele landet til deres oplevelser på hospitalet; hvordan de har oplevet behandling, modtagelse, personale, overordnet tilfredshed osv. 

- Vi har på næsten alle punkter oplevet fremgang i patienttilfredsheden i forhold til tidligere år, og det er alt andet lige godt. Men vi ligger som hospital under regions- og landsgennemsnittet, og det kan vi selvsagt ikke være tilfredse med. Der kommer vi meget hurtigt til at arbejde med nogle indsatsområder, for vi har som ambition, at vi vil være blandt de bedste, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Generelt er patienterne på Nordsjællands Hospital tilfredse med deres behandling og oplevelser på hospitalet. Inden for alle temaer ligger tilfredsheden over 3 eller 4 på den fempunktskala, der er rammen for alle spørgsmål i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). 

Gravide give de bedste karakterer

LUP-resultatet opdeles i akut indlagte, planlagt ambulante og planlagt indlagte patienter. Dertil kommer den særlige Føde-LUP, der dækker de gravide og fødendes oplevelser på hospitalet.

- De gravide og fødende har i deres tilbagemeldinger været endog meget glade for deres oplevelser på Nordsjællands Hospital. Dermed fortsætter de seneste mange års tendens, hvor vi har formået at skabe et tilbud, som brugerne vurderer højt; også i sammenligning med andre fødetilbud, siger Bente Ourø Rørth.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor