Sygeplejersker i front i ambulatorium

Et nyt set-up mellem læger og sygeplejersker i Gastromedicinsk Ambulatorium i Frederikssund har medført færre udeblivelser og bedre patientforløb for patienter diagnosticeret med levercirrose.
Vent...

For at sikre et bedre fremmøde og ikke mindst forebygge forværring og komplikationer hos patienter med levercirrose (skrumpelever) har Gastromedicinsk Ambulatorium testet en ny ambulatoriemodel.

Her har sygeplejersker overtaget den primære kontakt og en del af kontrollen med en nøje udvalgt gruppe stabile patienter – en opgave, der tidligere lå hos lægerne. Det årlige besøg hos lægerne er erstattet af kontroller hos sygeplejerskerne hver 3 eller 6 måned, og den tættere kontrol har givet langt bedre patientforløb.   

Større fremmøde og tilfredse patienter
En af gevinsterne ved sygeplejeambulatoriet er et større fremmøde hos patienterne, som ofte tidligere udeblev. Samtidig har både læger og sygeplejersker fået en langt bedre kontakt til patienten og de pårørende og kan i et tæt samspil tilrettelægge behandlingen, så målet om at forebygge sygdom og indlæggelser kan indfries.

-Det er langt mere fagligt tilfredsstillende for sygeplejerskerne at kunne fordybe sig i patientens sociale situation og sygdomsforløb, når vi følger patienterne så tæt. Også lægerne er glade for modellen, som giver en langt bedre behandlingssucces, fortæller afdelingssygeplejerske i ambulatoriet Anne Birgitte Sørensen.

Tilbagemeldingen fra patienter og pårørende er allerede positiv. Her nævnes tryghed og mere tid som helt afgørende for, at patienterne i højere grad møder op til kontrollerne.

Den nye ambulatoriemodel gøres efter planen permanent efter sommerferien.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor