Styr på blodet

​Færre og mere kvalificerede blodtransfusioner gavner patienterne, og Nordsjællands Hospital er blandt de bedste i regionen til at nedbringe antallet af blodtransfusioner.

​Nordsjællands Hospital er med helt fremme i arbejdet med at nedbringe antallet af unødvendige blodtransfusioner. Det viser en ny rapport fra projekt Blod Management.
 
Kort fortalt er hospitalet blevet bedre til at give blod til de rigtige, og ikke give mere end nødvendigt. Blodtransfusion er en stor belastning for kroppen, som skal vejes op imod de positive fordele.
 
Markante forbedringer i nord
I forhold til de øvrige akuthospitaler står Nordsjællands Hospital for de mest markante forbedringer i forhold til den samlede nedbringelse af antal transfusioner, den laveste transfusionsrate og det største fald i forbrug pr. operation samt pr. 1000 udskrivninger.
 
Det flotte resultat er for hele Nordsjællands Hospital, men bæres i høj grad frem af et vedvarende fokus på særligt Kirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling.

Projektet Blod Management (link åbner i nyt vindue) er tværregionalt og har fokus på transfusionsoptimering, peri-operativ optimering og anæmi-screening. Det er planen, at projektledelsen kommer og fortæller om resultaterne på ledergruppemødet den 13. januar.
 

Redaktør