Stærkt samarbejde styrker forløb for gravide og familier


En ny og forbedret indsats overfor gravide og deres familier giver større sammenhæng og overblik i graviditets-, fødsels- og barselsforløbet. Erfaringerne fra et pilotprojekt med Nordsjællands Hospital og Furesø Kommune er så positive, at projektet nu er blevet fast praksis.

Med arbejdstitlen "Rød Tråd" har Nordsjællands Hospital gennem de sidste to år samarbejdet med Furesø Kommune om at skabe sammenhæng i graviditets-, fødsels- og barselsforløbet. Indsatsen har medvirket til at sikre en langt højere grad af koordination mellem de tilbud, der sættes i værk fra hospitalets side og de tilbud, der gives i kommunen.

Mandag den 26. september markerede regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth projektets afslutning og overgang til fast drift ved et heldagsarrangement på Nordsjællands Hospital - Hillerød.  

Konkret har indsatsen betydet, at de tilbud, de fødende og nye familier modtager, er koordineret, så hospitalet og optagekommunen for eksempel ikke iværksætter samtidige tilbud og så at sige møder hinanden i døren hos den nye familie.

"Når man står overfor den lykkelige begivenhed at skulle starte eller forøge sin familie, er det utroligt vigtigt, at vi som sundhedsvæsen giver trygge og understøttende rammer. Derfor er jeg glad for at høre, at Nordsjællands Hospital har knyttet endnu tættere bånd til de kommunale tilbud, så overgangen bliver så smidig som muligt. På den måde sikrer vi det bedste fundament for en god start for de nybagte familier", udtaler regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Flere kommuner skal med  
Projektet er allerede så langt, at 5 kommuner ud af hospitalets 12 optagekommuner på fødeområdet nu er med i samarbejdet. Håbet er, at samtlige kommuner indgår i samarbejdet, så en familie uanset optagekommune vil opleve samme trygge og koordinerede forløb i graviditeten og barslen.

"Projektet er et synligt bevis på, at koordinationen af den sundhedsfaglige indsats skaber mere sundhed for pengene. Værdien hos de gravide og deres familier er ikke til at tage fejl af, og jeg håber derfor, at vi fremadrettet kan få alle 12 kommuner med i samarbejdet", udtaler hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth.

Indholdet i graviditets- og barselsforløbet
I projektet er der blandt andet arbejdet med større koordination af besøg i hjemmet efter fødslen, fælles faglige standarder for rådgivning om for eksempel amning, barnets trivselstegn og tiden efter fødslen samt familieforløbet Familieiværksætterne. Her kan begge forældre deltage ligeværdigt og møde forskellige fagpersoner som jordemødre, sundhedsplejersker, barselssygeplejesker, talepædagoger og jurister, der hver i sær med deres faglighed bidrager til at den nye familie bliver bedre rustet til forældreskab og familiedannelse.  Projektet blev igangsat i 2014 med midler fra Kvalitetspuljen 2014.

Redaktør