Stærkere samarbejde ved akutte kejsersnit øger patientsikkerhed

Træning i et stærkere samarbejde på tværs af afdelingerne ved akutte kejsersnit skal styrke patientsikkerheden og sikre den høje faglige kvalitet.    

Akutte kejsersnit stiller store krav til samarbejdet og forståelsen mellem fødegangen og operationsgangen. Netop det samarbejde skal øves i en række tværfaglige simulationstræninger, som er klar til at blive rullet ud for omkring 350 læger, sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling.

- De akutte kejsersnit kan være komplekse og foregår under tidspres, som gør, at det er essentielt, at vi hele tiden er skarpe på vores samarbejde og vores procedurer.  Derfor er det vigtigt, at så mange deltager i træningen, så vi fortsat kan levere den bedste service og samtidig give patienterne en god og tryg oplevelse, siger projektleder, overlæge Betina Ristorp Andersen

Bygger på patienterfaringer
En del af simulationerne bygger på erfaringer fra interviews med kvinder, der har oplevet akutte kejsersnit. Ud over det rent lægelige, så lægger kvinderne og deres partner meget vægt på kommunikationen.

- De fødende er i en sårbar situation og er meget sensitive for, hvordan vi taler med dem, men også hvordan vi kommunikerer internt. Det kan være med til at afgøre, om det har været en god eller dårlig oplevelse, siger Betina Ristorp Andersen.

Over de næste tre måneder vil deltagerne i hold på ti blive opdateret på teorien, men vigtigst blive trænet i en række simulationsøvelser.

Projektet er primært finansieret af en donation på 500.000 kr. fra TrygFonden.​

Redaktør