​​​​​​​Faglig koordinator Christina Lind Rasmussen fra Klinisk Biokemisk Afdeling og implementerings- og forbedringsspecialist Simon Knudsen fra Akutafdelingen er godt tilfredse med, at EKG’er nu bruges mere meningsfuldt i Akutmodtagelsen. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Slut med overflødige hjertekardiogrammer i Akutmodtagelsen

​Akutmodtagelsen har sparet 350 EKG’er om ugen. Før var blodprøve og EKG-måling en standardprocedure, men nu tages der kun EKG efter en individuel vurdering af patienterne. Det har forbedret afdelingens flow og frigjort ressourcer.

Vent...

- Patienterne undrede sig ofte over, at de skulle have taget EKG, når de kom med eksempelvis smerter i benet eller lændesmerter, og vi forklarede, at det var for at udelukke, at der var noget galt andre steder, siger faglig koordinator Christina Lind Rasmussen fra Klinisk Biokemisk Afdeling,

At måle EKG er en tidskrævende opgave. Derfor har det stor betydning for flowet i Akutmodtagelsen, at der bliver foretaget færre EKG’er. Og ændringen kommer netop af, at Akutmodtagelsen arbejder med at forbedre arbejdsgangene, forklarer implementerings- og forbedringsspecialist Simon Knudsen fra Akutafdelingen:

- Nu ser vi patienterne og tager aktivt stilling til, om der er behov for EKG. Det betyder også, at vi forholder os mere til de EKG’er vi modtager, fordi de faktisk er relevante. Og sådan har vi sparet ca. 350 EKG’er pr. uge.

​Alle holder øje

Den nye tilgang er mulig, fordi akutspecialet er blevet udviklet over de senere år, så der nu er flere specialiserede læger og sygeplejersker på Nordsjællands Hospital.

- Vi er den akutmodtagelse i Region Hovedstaden, der har flest specialuddannede akutsygeplejersker, og de er i front og vurderer behovene hos patienterne. Samtidig er bioanalytikerne oplært i at reagere, hvis en patient angiver at have ’ondt i brystet’, siger Simon Knudsen.

Der bliver holdt skarpt øje med den nye arbejdsgang, blandt andet via rapporteringen af utilsigtede hændelser, og indtil videre er alle blevet behandlet, som de skulle, siden de nye procedu​rer blev indført i juni.

Mere meningsfuldt arbejde

For bioanalytikerne har den nye procedure haft stor betydning:

- Vi er ofte de første, som rigtigt taler med patienten, når vi kommer for at tage blodprøver, så hvis en patient antyder at have et hjerterelateret problem, så tager vi EKG, selvom det ikke er bestilt. Det gør en kæmpe forskel mentalt, at vores arbejde faktisk giver mening. Desuden har vi kunnet tage en medarbejder ud, som vi kan bruge i ambulatorierne eller laboratoriet, så vi også der nedbringer ventetiden, siger Christina Lind Rasmussen​.​​​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor