Samarbejde testes i Ambulatoriehuset

​Den 13. maj kommer de første kardiologiske patienter til undersøgelser i Ambulatoriehuset, der skal være testarena for fremtidens ambulatoriedrift på tværs af afdelingerne.

Vent...
Håndværkerne er nu færdige med at gøre det tidligere patienthotel klar til fremover at danne rammen for et fællesdrevet ambulatoriehus mellem tre specialer.

Det betyder, at en stor gruppe af de ambulante patienter fra de kardiologiske, endokrinologiske og onkologiske ambulatorier fremover vil blive undersøgt og behandlet i Ambulatoriehuset, hvor bedre samarbejde og ressourceudnyttelse skal trænes frem mod indflytningen på det nye hospital.

- Vi glæder os til at komme i gang med at afprøve f.eks. hvordan vi sammen kan lave mere sammenhængende patientforløb, så patienterne oplever, at der ligger en samlet plan på tværs af specialerne, når de møder ind ambulant, siger ledende overlæge Leif Berner Hansen.

Indflydelse på fremtiden

I første omgang er det de kardiologiske patienter, der indkaldes til Ambulatoriehuset, indgang 51. I løbet af forår og sommer følger patienter fra de andre afdelinger, indtil huset er i fuld drift og klar til at afprøve fleksibel rumudnyttelse, fælles drift og reception på tværs af specialer.

Afdelingssygeplejerske Debora Bodekær Rasmussen fra Kardiologisk Ambulatorium glæder sig til at komme i gang.

- Det bliver på den korte bane dejligt at komme til ny og smukke rammer for både os som personale og vores patienter, men det jeg for alvor glæder mig til, er at teste hvordan vi på tværs af afdelinger, får et samarbejde op at køre om stort og småt, siger Debora Bodekær Rasmussen.

Inden for kort tid forventes det også at teste f.eks. udvidede åbningstider, der rækker ud over, hvad hospitalet tilbyder i dag.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor