Særlig metode til operationer for tyktarmskræft giver bedre overlevelse

Efter at have gjort en særlig operationsmetode til standard kan kirurger fra Nordsjællands Hospital som de første i verden dokumentere en bedre overlevelse for patienter med højresidig tyktarmskræft.
Vent...

Efter at have gjort en særlig operationsmetode til standard, kan kirurger fra Nordsjællands Hospital som de første i verden, dokumentere en bedre overlevelse for patienter med højresidig tyktarmskræft.

- Ved vores operationer, går vi langt mere drastisk til værks, og fjerner væv, som mange kirurger efterlader. Metoden har været kontroversiel i visse kredse. Data for mere end 1.000 patienter som blev fulgt i mere end fem år viser, at metoden gavner alle patienter uden tegn på spredning til andre organer, fortæller overlæge og ph.d. Anders Bertelsen.

Kirurgerne på Nordsjællands Hospital vurderer, at metoden (Complete Mesocolic Excision, CME) vil kunne forhindre tilbagefald af højresidig tyktarmkræft hos 120-140 patienter om året alene i Danmark. Størstedelen af disse patienter vil efterfølgende at dø af kræftsygdommen.

Da operationerne er mere teknisk krævende, anbefaler Anders Bertelsen, at der etableres et nationalt uddannelsesprogram for de hospitaler, der fortsat ikke har indført metoden i Danmark.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet Oncology og præsenteret ved den europæiske kongres for lidelser i tyk- og endetarm.

FAKTA

  • Tyk-og endetarmskræft er den tredje hyppigst forekommende kræftform i Danmark. I 2018 registreres cirka 2.750 nye tilfælde af kræft i tyktarmen.
  • Operationsmetoden, kaldet complete mesocolic excision (CME), går i korthed ud på at fjerne hele krøset (mesocolon) svarende til den del af tyktarmen, hvor kræftknuden sidder, og ikke som traditionelt kun en mindre del tæt på kræftknuden. Krøset er betegnelsen for det særlige bindevæv, der indeholder tarmens blodkar og lymfeknuder. Tyktarmskræft spreder sig primært til lymfeknuder, blodkar og små satellittumorer i krøset. I nogle tilfælde påviser patologen ikke kræftceller i lymfeknuder tæt på knuden, men kun i fjernereliggende lymfeknuder i krøset.
  • Resultaterne fra Nordsjællands Hospital viser, at patienter opereret med CME har 10 procentpoint mindre risiko for tilbagefald de første fem år efter operation for højresidig tarmkræft og otte procentpoint mindre risiko for at dø i samme periode.
  • Kirurgerne på Nordsjællands Hospital har foretaget CME som standardmetode ved både åbne og kikkert (laparoskopiske) operationer siden 2008. De fleste afdelinger i Danmark foretager ikke CME.
  • Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er den første afdeling i verden til at dokumentere en årsagseffekt af metoden i forhold til traditionelle operationer for tyktarmskræft.
  • Dokumentationen er lavet på baggrund af CME-operationer på Nordsjællands Hospital og i samarbejde med Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor