Ph.d-studerende modtager midler fra Jascha Fonden til forskning i diabetes og knogleskørhed

Læge, ph.d.-studerende Azra Karahasanovic Nordklint fra Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling har modtaget 570.000 kr. fra Jascha Fonden til forskning i langtidseffekten af metformin på knogletæthed hos patienter med type 2 diabetes og parametre, der kan forudsige risikoen for knoglebrud.
”Jeg er meget taknemmelig for, at Jascha Fonden har prioriteret mit projekt til gavn for de mange danskere, der lever med både diabetes og knogleskørhed. Jeg forsker i, hvorvidt knoglerne påvirkes af diabetesmedicinen metformin og om det er muligt at finde faktorer, der kunne være med til at forebygge knogleskørhed hos patienter med type 2 diabetes. Vi har undersøgt det i et klinisk randomiseret, placebokontrolleret, blindet multicenter studie med deltagelse af 412 patienter”, fortæller Azra Karahasanovic Nordklint.

Azra Karahasanovic Nordklint har netop præsenteret de foreløbige resultater af studiet på Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde sammen med seks andre kollegaer fra Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, samt Forskningsafdelingen, der alle havde fået taletid

Læge, ph.d.-studerende Anne Banghøj: CPAP treatment for 12 weeks in patients with Type 2 Diabetes and Obstructive Sleep Apnoea preserves time in blood glucose target.
Cand. scient, ph.d.-studerende Karoline Winckler: In patients with type 2 diabetes, change in carotid intima media thickness (IMT) over 18 months predicts carotid IMT 6.4 years after.
Læge, ph.d.-studerende Kim Zillo: Impact of genetic polymorphism in the beta-2-receptor gene on the risk of severe hypoglycaemia in patients with T1 diabetes.
Forskningschef, dr.med. Lise Tarnow: Exploring the impact of liraglutide on diabetic foot ulcers on subjects with type 2 diabetes and increased risk of cardiovascular events: Results from the LEADER trial.
Overlæge Louise Tjelum: Sjælden årsag til hypercalcæmi hos voksne i Danmark? En case-rapport.
Læge, ph.d.-studerende Rikke Agesen: Prediction of non-severe hypoglycaemia – the influence of glycaemic variability in the HypoAna study.

Yderligere oplysning: Azra Karahasanovic Nordklint
Redaktør