Ph.d.-forsvar den 15. maj

Den 15. maj forsvarer læge Helga Schultz sin ph.d.-afhandling om diabetes udløst af binyrebarkhormon hos kræftpatienter.    


​Afhandlingen bygger på studier af patienter med hjernekræft og patienter med metastatisk spinalt tværsnitssyndrom på henholdsvis Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet og bidrager med ny viden om hyppighed af og risikofaktorer for diabetes udløst af binyrebarkhormon.
 
Afhandlingen har titlen: Diabetes induced by glucocorticoid in cancer patients og er lavet i Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling.
 
Forsvaret finder sted mandag den 15. maj kl. 14.00 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital – Hillerød.

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.


Redaktør