Ph.d.-forsvar ved læge Rikke Lindgaard Hedeland

​Fredag den 23. oktober forsvarer læge Rikke Lindgaard Hedeland sin ph.d-afhandling om børn og unges selvmordsforsøg med paracetamol (Panodil, Pamol etc.).


 

 
Studiet belyser nye mulige risikofaktorer og symptomer på leverpåvirkning efter paracetamol-forgiftning – således at man i en tidlig fase kan identificere de patienter, der er i særlig risiko for nedsat leverfunktion.

Derudover beskriver studiet også særlige karakteristika og sociale risikofaktorer, der karakteriserer denne patientgruppe.
Studiet bygger på et stort nationalt studie, hvori alle landets børneafdelinger har deltaget. 

 
Projektet er finansieret ved støtte fra både hospitalets forskningspulje, Trygfonden og Helsefonden.

Forsvaret afholdes i:
Auditoriet, Nordsjællands Hospital - Hillerød, Opgang 50B, plan 2, Helsevej 2, 3400 Hillerød, fredag 23. okt. kl. 14.00.

Efterfølgende vil der være reception i Porthuset. Alle er velkomne.

Yderligere oplysninger: ph.d. Rikke Lindgaard Hedeland, mail: rikke.hedeland@regionh.dk
Redaktør