Ph.d.-forsvar ved læge Märta Fink Topsøe

Fredag den 19. august forsvarer læge Märta Fink Topsøe, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, sin ph.d.-afhandling. Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan blødning kan reduceres i forbindelse med kirurgisk fjernelse af livmoderen. 

Kirurgisk fjernelse af livmoderen (hysterektomi) er en af de mest almindeligt udførte gynækologiske operationer men på trods heraf forbundet med relativ høj risiko for blødningskomplikation.

Ph.-afhandlingen omhandler den blødningsreducerende effekt af forbyggende tranexamsyre behandling i forbindelse med planlagt kirurgisk fjernelse af livmoderen på godartet baggrund. indgrebet.

Resultaterne fra Märta Fink Topsøe's forskning viste, at det totale blodtab under operationen blev reduceret i gruppen behandlet med tranexamsyre sammenlignet med placebo gruppen. Herudover blev risikoen for at skulle igennem en reoperation på grund af blødning ligeledes signifikant reduceret.

Denne nye viden betyder, at tranexamsyre behandling bør overvejes som forbyggende behandling til kvinder, som skal have foretaget planlangt hysterektomi på godartet baggrund. Behandlingen er aktuelt implementeret i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Ph.d.-afhandlingen har titlen: Tranexamin acid as prophylaxis of hemorrhage in benign hysterectomy.  Forsvaret finder sted fredag den 19. august kl. 14 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital - Hillerød. Alle er velkomne.

Yderligere oplysninger og rekvirering af afhandling: læge Märta Fink Topsøe

 

Redaktør